Årsmøte IU 2022

Her finner du saksdokumentene til årsmøtet i Inderøy Utvikling 2022.

Info om møtested, tidspunkt og påmelding

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av årsberetningen for 2021.
  5. Godkjenning av årsregnskapet for 2021.
  6. Orientering om budsjettet 2022.
  7. Innkomne forslag (1. sak fra styret, se vedlegg)
  8. Fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer, vara og observatører.
  9. Valg til styret
  10. Valg til valgkomiteen

Vedtektene i Inderøy Utvikling

Vedlegg til saklisten:

Saklisten, med forslag til innstilling
Årsberetningen 2021
Årsregnskap 2021
Sak 7 – fra styret vedr mandat
Valgkomiteens innstilling

Protokoll fra årsmøtet 2022 – signert

Vi oppfordrer alle å laste ned eller se gjennom saksdokumentene digitalt/ på en skjerm.
Gi meg gjerne en tilbakemelding dersom du får tekniske problemer med lenkene. Noen dokumenter ferdigstilles før årsmøtet, eller legges frem i selve årsmøtet.

Meld deg på årsmøtet til post@inderoyutvikling.no (av hensyn til bestilling av mat og drikkeservering)

Velkommen!

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er helt klart den viktigste pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.