Forfatter: Jon-Erik Vollan

torsdag 9. juni 2022

Årsmøte IU 2022

Her finner du saksdokumentene til årsmøtet i Inderøy Utvikling 2022. Info om møtested, tidspunkt og påmelding Sakliste: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenning av sakliste og forretningsorden. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen. Godkjenning av årsberetningen for 2021. Godkjenning av årsregnskapet for 2021. Orientering om budsjettet 2022. Innkomne forslag (1. sak fra […]
onsdag 1. juni 2022

Næringslivet i Inderøy på Trønder-TV

Inderøy er på TV-sending hos Trønder-TV i hele uke 22. Her kan du se opptaket med flotte bilder, mye skryt og lekre videoklipp fra kulturlandskapet og næringslivet i Inderøy. Opptaket ble gjort i slutten av mars 2022 og flere medlemsbedrifter har levert viktige videoklipp og bilder til denne TV-produksjonen i regi av Næringsalliansen for Trøndelag […]
mandag 2. mai 2022

Nytt kontor fra mai 2022

Siden oppstarten i 2019 har Inderøy Utvikling hatt kontor og base på Spiren kontorfellesskap. Nå frigjøres kontorlokalet til nye oppstartsbedrifter. Etter en lang pandemi kan vi endelig reise ut igjen og treffe de flinke folka i medlemsbedriftene. Med andre ord vi tester ut kontorsted hos våre medlemsbedrifter. Det betyr at vår base og kontor for […]
mandag 4. oktober 2021

Viktig utdanningstilbud – berget!

Prosessindustrien på Innherred gikk en svært krevende framtid i møte – med forslag om frafall av lokalt utdanningstilbud. – Takket være lokal mobilisering – og Tik-Tok-stunt mot ungdommen så berget faglinjen kjemiprosess og laboratorie ved Levanger vgs. Faksimile/ Foto: Direktør Odd Morten Aalberg ved MM Karton Follacell i Follafoss sier de har et stort rekrutteringsbehov […]
mandag 5. juli 2021

Den gyldne bussruten i sommer

Det er mye å oppleve på Inderøy i sommer og det blir igjen mulighet til å oppleve den gyldne bussruten. Her er en smakebit på hva du finner langs den gyldne bussruten på Inderøy.  Med den gyldne bussruten kan du oppleve Den Gyldne Omvei i sommer, og hoppe på- og hoppa av der det passer […]
onsdag 10. mars 2021

Digitalt frokostmøte med tema energi

Anders Solem fra NTE delte nyttige tips om energi og tiltak for energieffektivisering for bedrifter. I dagens frokostmøte tok vi opp temaet energi og hvordan bedrifter kan gå frem for å oppnå gode resultater med energisparing. Det første frokostmøtet i 2021 ble arrangert digitalt. Vi inviterte NTE Energitjenester til å gi oss gode råd og […]
torsdag 25. februar 2021

Tok pulsen på næringslivet i Inderøy

Inderøy kommune inviterte næringslivet i Inderøy til et mini-næringsseminar der bedrifter i orienterte om status i næringslivet etter korona-året. Det var i anledning politisk behandling av kommuneplanens samfunnsdel at aktører fra næringslivet ble invitert til å orientere kort om status. NHO Trøndelag og Inderøy Utvikling deltok også i møtet, som ble avholdt på Teams (elektronisk). […]
mandag 22. februar 2021

Innreisekarantene skal nå godkjennes -på forhånd

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har som høyeste prioritet å begrense smitte i arbeidslivet. Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene ved kontroller på […]