Nesten ingen har gått til oppsigelser – men mange har permittert

Det har knapt vært oppsigelser i bedriftene på Innherreds så langt i korona-krisa

60 prosent av bedriftene oppgir imidlertid at de har gjennomført permitteringer eller har planer om å gjøre det.

Dette kommer fram i spørreundersøkelsen «Status og fremtid for næringslivet på Innherred».

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum, Inderøy Utvikling og Steinkjer Næringsforum, og er sendt ut til alle medlemsbedriftene.

Bare én (0,3%) av de 310 medlemsbedriftene oppgir at de har gått til oppsigelser i forbindelse med korona-pandemien.

Liten eller ingen konkursfrykt

Svarene viser også at bare knapt to prosent av de 310 bedriftene som svarte opplever at det er reell risiko for at de kommer til å gå konkurs. Dette utgjør seks av alle de 310 medlemsbedriftene.

Samtidig oppgir nesten halvparten (47%) at de er optimister og tror at det skal gå bra eller bedre med dem i tida framover.
Dette betyr ikke at den andre halvparten er pessimistiske. Det er nemlig bare ni bedrifter (2,9%) som oppgir at de er pessimister og tror det blir verre.

Rammet og ikke rammet

Bedriftene ser ut til å være fordelt på to grupperinger:

  • De som er rammet og
  • de som ikke er rammet.

Resultatene viser altså likevel at de aller fleste har tro på at de skal komme seg gjennom krisa uten at det bærer til skifteretten.

Dette svarte bedriftene

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.