Historiske steder

Bryggene og «Kølhagan»

Det var her det meste av inn- og utskiping av varer og gods til og fra Straumen foregikk.
Og her kom og reiste både fastboende og turister. Den siste dampbåten som hadde anløp her var Værdalen. Den trafikkerte på Trondheimsfjorden rundt 50 år fra omkring 1900.

Den eldste delen av Rødbrygga ble bygd som brygge og lagerrom av handelsmann Peder Aas i 1868.
Fra Kalk-kaia ble kalken fra kalkverket sendt ut i verden og her ble kull til fyring i verket losset. Transporten til og fra verket foregikk i vagger på skinner. Kullet ble lagret ved kaia i påvente av videre transport. For enkelte ble det for fristende å forsyne seg fra kull-lageret til eget bruk. Det ble derfor oppsatt er høyt gjerde rundt kullet. Det inngjerdete området ble kalt «Kølhagan».
I dag er Kølhagan et nybygd rekreasjonssted med flytebrygge og aktivitetsmuligheter.

Nærmeste historiske steder

Gå tilbake til oversikten