Historiske steder

Herman Løchens plass og bruene over tidevannsstrømmen

Herman Løchens plass er parkeringsplassen der Strandvegen tar av fra Inderøyvegen (Rv 755). Se kartet.

Herman Løchen var født i Drøbak i 1822. Han var eier av Sundnes gård og brenneri fra 1848. Løchen ble en foregangsmann på mange områder; Han dyrket store areal, grøfta jorda og tok i bruk nye og bedre redskaper. Han var den første her i bygda som sådde kunstig eng og dyrka turnips.
Løchen var stortingsrepresentant og ordfører i Inderøy.

Kulturpersonligheter som Peter Christen Asbjørnsen, Ole Bull og Aasmund Olavsson Vinje var blant andre gjester hos familien Løchen på Sundnes.
Det var Løchen som tok initiativet til å bygge bru over tidevannsstrømmen.
Den første brua åpnet i 1861, og da til stor forargelse for sparbyggene, som var avhengig av å passere brua med båtene sine.

En lang prosess i rettssystemet endte med at sparbyggene ble dømt for «unødig trætte».

Stolpene som stod i vatnet ble snart angrepet av «pælmark», og etter flere reparasjoner ble den første brua erstattet av bru nr. 2 i 1909. Denne brua ble på 1950-tallet ødelagt av isgang. Eksisterende fagverksbru som ble åpnet i 1958 er fredet.

Nærmeste historiske steder

Gå tilbake til oversikten