Undervisning

Inderøy videregående skole

Inderøy videregående skole ligger ved Straumen i Inderøy kommune. Skolen har ca. 200 elever fordelt på programområdene Musikk/Dans/Drama, Studiespesialisering og Helse- og oppvekstfag.

Skolen utgjør én av virksomhetene i AKSET kultur- og skolesamfunn; en samlokalisering av tre skoler og tre kulturvirksomheter, samlet i et nytt og innovativt bygg der både Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune er deleiere.

Skoledelen favner hele det 13-årige skoleløpet. Visjon og målsetting vektlegger tett og gjennomgripende samarbeid mellom grunnskole og videregående skole, og mellom skole og kultur i Inderøy kommune. 

Gå tilbake til oversikten

Detaljer

Telefon: 74 17 47 00

E-post: postmottak@trondelagfylke.no

Adresse: Vennalivegen 15, 7670 Inderøy

Nettsted: https://web.trondelagfylke.no/inderoy-videregaende-skole