Historiske steder

Klokkarstu

Klokkarstu er sannsynligvis det eldste huset på Straumen. Prøver viser at materialer i huset er av tømmer som ble hugget i 1753. Bolig- og uthusdel var sammenbygd.

«Gammel adresse»: Strømmen hus nr. 43.

I følge folketellinga i 1755 bor det da en «Joen Klokker» på en plass under Næss.

I 1785 bodde det en Klokker Lars Olsen på en plass under Næss.
Klokkarstu har nok fått navnet etter «Joen klokker» eller etter «Lars Klokker».

Ness-skjæret utenfor Nessberget i Børgin har på gamle kart navnet Klokkarskjæret. Kanskje på grunn av at klokkeren hadde rett til å samle egg på skjæret?

Kommunen kjøpte Klokkarstu av dødsboet til Dagny og Peder Næss (på 1980 -tallet). Huset ble brukt som trygdebolig noen år før det var omgjort til utleie for næringsdrift.

Nærmeste historiske steder

Gå tilbake til oversikten