Bygg og anlegg
Rådgivning
Undervisning

Komposium utvikling AS

Komposium utvikling tilbyr prosjekt- og prosessledelse og har en særlig kompetanse i å få mennesker med ulik fagbakgrunn til å jobbe sammen for å oppnå resultater.

Tidlig fase i byggeprosjekter, særlig innen helse og omsorg, er et spesialområde der selskapet har erfaring fra prosjekter i flere kommuner i Trøndelag. Brukerne av byggene står i sentrum når det jobbes med å kartlegge behov og beskrive funksjoner som skal ivaretas i byggene.

Komposium utvikling samarbeider med andre organisasjoner og virksomheter om oppdrag og utvikling. Sammen med Studio Strek Interiørarkitektur er konseptet TIDLIGHJELPEN utviklet. Konseptet er gjennomført i oppdrag i flere kommuner. Gjennom tidlighjelpen har kommunene fått hjelp til å kartlegge behov, utarbeide mål i samsvar med kommunens ambisjoner og legge et godt grunnlag for den videre prosessen.

Komposium utvikling arrangerer også kurs, konferanser og opplæringsaktiviteter.

Gå tilbake til oversikten

Detaljer

Telefon: 41578301

E-post: jangaard@komposium.no

Adresse: Sundfærveien 12

Nettsted: https://komposium.no/