Historiske steder

Limsteinplassen

Navnet Limsteinplassen skal minne nåværende og kommende generasjoner om at kalkutvinning var en viktig næring i tillegg til jordbruk og fiskeri på Straumen.

Kalk har vært brukt som bindemiddel for stein i lange tider – her i landet omkring 1000 år. Kalksteinen ble brent i såkalte limovner. På Inderøy er det forholdsvis mye kalkholdig fjell.

På gården Ness ved Straumen hadde enkelte jordstykker navn fra «limovntida» helt fram til at jorda på gården ble omregulert, og bygging av boliger og næringslokaler ble igangsatt like før år 2000.

Fra 1872 til midt på 1930-tallet var det kalkverk på Næss. «Strømmen Verk» ble etablert av Nicolay Buch fra Trondheim. Navnet Buchtrøa brukes fortsatt i dagligtale.

Kartet viser Nessjordet 3, men Limsteinplassen ligger mellom Nessjordet 3 og Nessjordet 21.

Nærmeste historiske steder

Gå tilbake til oversikten

Detaljer

Adresse: Mellom Nessjordet 3 og Nessjordet 21

Nettsted: http://www.inderoyhistorielag.org/