Historiske steder

Muusbrua

Dagens Nergata var fram til omkring 1910 hovedveien gjennom Straumen. Etter hvert kom det hestevogner av forskjellig slag, og det ble behov for ei skikkelig bru over elva ved gården Sundfær.

Og en skikkelig bru ble det; «Strømmen steinhvelvbro» ble bygd tidlig på 1800-tallet. Det verserer flere alternativ når det gjelder eksakt byggeår. I 1829 ble det i Amtsbudsjettet bevilget 311 spesidaler og 4 ort til bygging av bru over elva ved Sundfær. Det er derfor sannsynlig at brua ble bygget rundt 1830.

Brua står den dag i dag!

Brua har fått navnet Muusbrua etter Lorents Didrich Muus, som startet handelsforretning på Sundfær omkring 1830. L.D. Muus var Inderøys andre ordfører (1843-1849) og var ellers med i mye av bygdas styre og stell. Han ble etter hvert en «holden» mann som hadde mange eiendommer rundt om i bygda.

Sønnen Nils Muus overtok eiendommer og handelsvirksomhet i 1867 og drev dette til 1914.

Handelen foregikk i «Gammellåna», som lå nedenfor veien. Denne låna med litt areal rundt ble kjøpt av Inderøy Kommune og brukt til aldersheim fra 1918 – 1955.

Nærmeste historiske steder

Gå tilbake til oversikten

Detaljer

Nettsted: http://muustroparken.no/