Historiske steder

Tidevannsstrømmen og Møllebruk

Tidevannsstrømmen mellom Trondheimsfjorden og Borgenfjorden/Børgin er en av Nord-Europas sterkeste malstrømmer. Fire ganger i døgnet strømmer enorme vannmengder ut og inn det smale sundet.

Ved denne strømmen vokste det tidlig fram strandsittersted; Her var det gjestgiveri og øltapperi, her var den første handelsmannen og bakeren i bygda og her var fergemannen stasjonert.

Bergverksingeniør og arkitekt Johan Martin Helgesen ville benytte den fornybare energien i strømmen. Han fikk bygd en tidevannsmølle på en liten odde like ved innløpet til Børgin. Mølla var enestående i Skandinavia. Den var i drift fra 1885 – 1892.

Møllebygningen som med sine 23 x 11,5 m ruvet godt i landskapet, ble revet rundt 1920.

Murene ble brukt som fundament for bygningen, og bygd på en slik måte at mest mulig vann skulle renne mellom den indre og ytre muren.
Murene ble stående, men ble etter hvert preget av «tidens tann».
Murene er nå restaurert. I tillegg er det oppsatt en modell av tidevannsmølla.

Nærmeste historiske steder

Gå tilbake til oversikten