Kulturbedrifter
Kurs og konferanse
Prosjektledelse
Rådgivning

Tindved Kulturhage AS

Tindved Kulturhage utvikler kreative bedrifter innen kunst, kultur, opplevelsesnæring og andre former for kreativ virksomhet i Trøndelag.

Tindved er en Siva-partner og del av næringshageprogrammet i Norge, som bidrar til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene.

Vi har over 70 bedrifter i nettverket og bistår bedriftene med bedriftsveiledning, utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsbehov. I tillegg kobler vi bedriftene opp mot relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer og offentlig støtteordninger.

Tindved har tre avdelinger i Trøndelag. Hovedkontorfellesskapet heter Brikken, og ligger i sentrum av Verdal. Filmfabrikken ligger på Røstad i Levanger, mens tredje kontorfellesskap ligger på Spiren (gamle Sakshaug skole) i Inderøy kommune.

Vi har kontor- og møteromsfasiliteter, stort nettverk og kort vei til spennende prosjekter.

Vi har plass til deg, så bli med oss i felleskapet!

Gå tilbake til oversikten

Detaljer

Telefon: 92295352

E-post: anne@tindved.no

Adresse: Vennavegen 59

Nettsted: https://tindved.no/