Historiske steder

Vaggplassen

Mellom Kalkverket i Nessberget og Kalkkaia var det en skinnegang. På denne ble både kalk og kull transportert i såkalte vagger. Vaggene ble lastet med kalk i «Strømmen Verk». På turen nedover stod det to mann bak på vaggene for å bremse farten. Oppover ble vaggene som da var lastet med kull, dratt av to hester- hvite av kalk.

Over toppen av dagens Meieribakken var skinnegangen gravd ned i bakken for å redusere stigningen i begge retninger.

Erling Johnsen (1892 – 1987), «straumgutt», journalist og redaktør, har fortalt følgende:

«Det ble kalkverket som kom til å bli den bedriften som i årtier satte sitt preg på det daglige liv på Straumplassen… Det var lagt en skinnegang mellom Verket og kaia for transport av kalken, og om ikke dette var noe stort anlegg, så livet det godt opp. Og det var uhyre populært blant oss smågutter som i blant fikk lov til å slenge oss på en tom kalkvogn på vegen tilbake til Verket…. Næssberget og kalkverket øvde en sterk tiltrekning på gutteflokken fra Straumplassen, men når det ble varskudd at lunta brann, var det tryggest å holde seg på avstand. Vi holdt oss også på avstand fra et lite hus ved elvemelen, for her var dynamitt og lunter oppbevart, og gudene må vite om ikke huset kunne gå i lufta hva dag som helst!»

Vaggplassen ligger i nedgangen til kryssing under Rv. 755, bak Øvergata 4 (som her brukes som kartreferanse).

Nærmeste historiske steder

Gå tilbake til oversikten