Covid-19-testing av utenlandske arbeidstakere

Skal du ha utenlandske arbeidstakere i arbeid i sommer? Har fått info om at en aktør kan gjennomføre testing som gjør at de kan slippe karantene.

I informasjonen fra ANT HMS & Bedriftshelse AS opplyses det at arbeidstakere med negativ prøve kan begynne å jobbe tidligere enn ved ordinær karantene.

Her er mer info:

Driver du bedrift i Inderøy kommune?

Bli medlem i Inderøy Utvikling! Vi er et næringsforum der alle bedrifter med næringsvirksomhet i Inderøy kommune kan bli medlemmer.