Covid-19-testing av utenlandske arbeidstakere

Skal du ha utenlandske arbeidstakere i arbeid i sommer? Har fått info om at en aktør kan gjennomføre testing som gjør at de kan slippe karantene.

I informasjonen fra ANT HMS & Bedriftshelse AS opplyses det at arbeidstakere med negativ prøve kan begynne å jobbe tidligere enn ved ordinær karantene.

Her er mer info:

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.