Digitalt frokostmøte med tema energi

Anders Solem fra NTE delte nyttige tips om energi og tiltak for energieffektivisering for bedrifter. I dagens frokostmøte tok vi opp temaet energi og hvordan bedrifter kan gå frem for å oppnå gode resultater med energisparing.


Det første frokostmøtet i 2021 ble arrangert digitalt. Vi inviterte NTE Energitjenester til å gi oss gode råd og veiledning for bedrifter og byggeiere.

Fikk du ikke med deg frokostmøtet? -se presentasjon og videoopptak nederst på denne siden.

Energi – potensielt mye å spare for bedrifter

NTE sin ekspert på energieffektivisering ga oss en fin introduksjon til temaet energi og delte gode råd og veiledning for bedrifter og byggeiere. Det nevnes at Anders Solem har tidligere arbeidet i Enova – slik at han er også en god ekspert på Enova sine krav og støtteordninger for bedrifter.

God oversikt og overvåkning av strømforbruket lønner seg. Kom i gang med noen enkle grep for å spare energi.

Anders Solem, markedssjef NTE Energitjenester

Se hele presentasjonen og videoopptaket nederst.

Medlemsbedrift: Norsk Limtre AS har skiftet til LED-lys og måler hvor mye energi hver maskin i fabrikken bruker.

Norsk Limtre AS

To støtteordninger avvikles – siste sjanse!

Det haster for bedrifter som skal søke støtte til energitiltak. Enova er i ferd med å avvikle enkelte støtteordninger, der det er to program pr. 15. mars som er verdt å merke seg;

(klikk på lenken for å gå direkte til støtteordningen)

Helhetlig kartlegging av energi-, effekt- og klimatiltak i dine bygg (bedrifter: min. 15.000 kvm)

Beste tilgjengelig teknologi i eksisterende bygg (tiltak til å bytte til LED-belysning, etterisolering og lignende)

Enova: Fristen er 15. mars 2021 kl. 12:00

Har du konkrete energitiltak du vurderer å søke støtte på – kontakt NTE Energitjenester

Neste digitale frokostmøte: 23. mars

Det neste frokostmøtet blir 23. mars 2021 kl. 08:00-08:30 – meld deg på her!

Her er opptaket av det første frokostmøtet 10. mars 2021

Se også: Digitalt: Slik kan bedriften din synliggjøres i oversikten på Inderøy Utvikling

Ikke medlem? Bli medlem i Inderøy Utvikling

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.