Første bransjeråd for opplevelser, handel, mat og helse

Lokalhistorisk dag i dag, 28. januar 2020, da vi hadde første bransjerådmøte.

Bransjerådet for opplevelser, handel, mat og helse var først ute. Bilde glemte vi å ta.

Ikke så mange til stede, men gode erfaringsutvekslinger og innspill. Noen av innspillene:

  • Viktig at vi beholder knoppskytingene i Inderøy kommune.
  • Må samle oss og se på muligheter, kartlegge behov og muligheter for plassering/lokalisering.
  • Mer samarbeid med hensyn til tilgang til kapital

Medlemmer har tilgang til hele referatet og info om bransjerådet for opplevelser, handel, mat og helse her.

Sjekk for øvrig vår oversikt over kurs og aktiviteter framover. Det dukker stadig opp noe nytt å være med på.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.