Idémøter IU

Ressursside og samleside for Idémøter gjennomført i regi av IU.

Idémøte 2

Vi inviterer til nytt idémøte onsdag 18. januar 2023

Temaet for dette møtet er «hva vil vi med Inderøy Utvikling?»

Vi ønsker å skape en bred diskusjon og samle gode innspill rundt temaet, der medlemmene inviteres til å aktivt ta del i diskusjonen rundt fordeler og ulemper rundt tankekartet, og som et grunnlag for videre arbeid i AU.

Det blir også en orientering om status i arbeidet til arbeidsgruppa, der vi inviterer medlemmene til å komme med innspill til mulighetene med næringsforumet videre.

Sted: På låven hos Gulburet.
Dato: onsdag 18. januar 2023, kl. 17-20.

Oppsummering fra møtet følger på denne siden.


Idémøte 1

Dette er en kort oppsummering fra idémøtet i regi av Inderøy Utvikling i april 2022.
Vi startet med siste nytt fra IU. Deretter ble det gruppeinndeling og idémøte.

Sted: I kjelleren på Rødbrygga.
Dato: 20. april 2022, kl. 17-20.

 1. Velkommen ved Jon-Erik Vollan, daglig leder Inderøy Utvikling.
 2. Per Reidar Næss er styreleder i IU og leder idémøtet.
 3. Middag ble servert kl. 18:10.

Inviterte/deltakende: 12 deltakere.

Det ble gjennomført idémøte etter rundebordsmetoden og med fire ulike tema. Målet med møtet var å få frem mange ideer rundt fire utvalgte tema for å utvikle næringsforumet videre. Forslag og ideer ble skrevet ned på lapper for å dele ideer og innspill med styret og daglig leder i IU.

Tema:

 1. Hva bør IU jobbe med ?
 2. Hvilke behov har din/ medlemmenes bedrift?
 3. Kurstema?
 4. Hvordan bør IU være organisert? (alene/ sammen med andre næringsorganisasjoner?)

Resultat, oppsummert for hvert tema:

Hva bør Iu jobbe med?

 • jobbe for rekruttering av ungdommer/ lærlinger til bedriftene.
 • markedsføre IU sine medlemmer.
 • få til godt samarbeid mellom bedriftene.
 • snakke næringslivets sak overfor kommune.
 • IU kan samle en oversikt over rekrutteringsbehovet blandt medlemmene, samordne dette med kommunen sin jakt på kandidater.
 • alt som kan bidra til å styrke nyetablering i kommunen.
 • bygge nettverk mellom bedriftene.
 • øke lojaliteten mellom bedriftene.
 • utforske næringskluster basert på lokale interesser.
 • nettverksbygging – bedriftene ønsker å bli bedre kjent med hverandre.
 • arrangere næringslivets hedersaften, prisutdeling i ulike kategorier.
 • få gjennomført dekorasjon av tunnelen på Koa (gylden lyssetting/maling).
 • IU kan arbeide med arbeidsinkludering.
 • sape treningsmateriell i entreprenørskap for ungdommen og alle som vil starte bedrift.
 • skape en næringslivskatalog til alle nystartede bedrifter.
 • oversikt over ungdom som har lyst på sommerarbeid, tilkallingshjelp.
 • lage en oversikt over hvilken kompetanse som finnes i bedriftene.
 • digitale oppslagstavler.
 • etablere tre-måneders planer for samråd for å identifisere nærinslivsprosesser.
 • etablere samråd og rådslag mellom næringsliv og samfunnet.
 • sende ut «hvordan starte egen bedrift» til alle ungdommer.
 • utforske og identifisere alle bedrifter i det lokale markedet.
 • finne berøringspunkter mellom ideelt arbeid og næringsliv.
 • fokus på Agenda 2030 og globale mål mot næringslivet.
 • organisere en årlig festival for næringsliv og sivilsamfunnet.
 • organisere næringslivsdagen på grunnskole og vgs.
 • legge til rette for nettverksbygging/ kjennskap til andre bedrifter.
 • forum for å søke prosjektmidler.
 • IU bør være en samtalepartner for de bedriftene som ønsker det (særlig de små)
 • sette i gang kompetanseforum for digital markedsføring.
 • IU må være aktive overfor hver enkelt bedrift – kontakte alle i løpet av året.

Hvilke behov har din/ medlemmenes bedrift?

 • nettverksbygging.
 • kompetanseheving.
 • rådgivning.
 • samtalepartner.
 • info om aktiviteter i regionen.
 • middagsmøte.
 • rekruttering – offentlig og privat.
 • førstehjelpskurs.
 • dele-med-deg-workshops (dele erfaringer).
 • ha en felles markedsføringsstrategi.
 • digital tavle/ touch skjerm.
 • synliggjøre Inderøy kommune som næringsvennlig kommune.
 • holde næringslivet informert om offentlige føringer og bestemmelser.
 • nettverk – salg/avtaler.
 • nettverk – kunnskap.
 • hva skjer – hva finnes – nettside utvikles.
 • at hver bedrift får en standard presentasjon (A4) som oppdateres hvert år.
 • finne forankring av bedriften i lokalområdet.
 • utvikle en nettside som en portal med svar på spørsmål om næringslivet.
 • etablere nettverk av frivillige og freelancere som vil jobbe ideelt for bedriften.
 • ha rådslag fire ganger per år med aktuelle bedrifter.
 • finne oversettere av markedsmateriale.
 • trafikk/ hjelp til å dra folk til arr./events.
 • aktiv nettside – sosiale medier – ukas bedrift + funksjoner.
 • at IU hjelper alle nye bedrifter etter en metodisk modell, systematisk.
 • e-postliste alle aktører/ bedrifter.


Kurstema?

 • matlagingskurs (fermentering, raw-food, ville vekster, dyrking, sanking).
 • bygge nettverk mellom ulike kompetanseområder.
 • entreprenørskap, kunnskapsdeling.
 • sosiale medier, bli synlig, bygge brand.
 • rekruttering av ungdommer, tenke flere generasjoner, treneranalyse.
 • struktur, organisering, økonomi, logistikk.
 • canva -før og etter canva.
 • ivareta kundedata.
 • nettamrkedsføring, sosiale medier, tik-tok.organisering av kalender/ planlegging. fra høysesongs- til helårsbedrift.
 • kvalitetsarbeid i praksis.
 • podcast.
 • sosiale medier – innhold (hva dele), teknisk, ulike plattformer (hvordan gjøre).
 • budsjett/ økonomi små bedrifter.
 • budsjett/ økonomi små bedrifter.
 • kunnskap om andre bedrifter (møteplassen, frokostmøter, nettverksbygging).
 • nyansatte, kurs -med videre alias mestergruppen.
 • hvordan bygge opp en nettbutikk.
 • kundebehandling (service, ta vare på kundene, bærekraft).
 • kurs i glede og trivsel på jobben.
 • hvordan livnære seg på kulturelle opplevelser.kurs i forstå lokalmarkedet.
 • kurs i å bruke humor i bedriften.
 • kurs i inspirasjon og motivasjon.
 • trening i livsbalanse – motvirke utbrenthet.
 • kursplan for utvikling av unge talenter.
 • introduksjonspakke til alle nye bedrifter.


Hvordan bør IU være organisert? (alene/ sammen med andre næringsorganisasjoner?)

 • fordeler med mindre organisasjoner.
 • forventningskalibrering fra kommunen.
 • regionsforening med lokalforeninger
 • samarbeid, mangfold, sårbarhet.
 • oppsøkende virksomhet, rekruttering.