Inderøy kommune oppretter krisefond

Det etableres et kommunalt krisefond for bedrifter i Inderøy kommune i forbindelse med korona-pandemien.

Dette ble vedtatt i formannskapet i Inderøy kommune fredag 3. april 2020.

Ambisjonen er at fondet skal være søkbart via Inderøy Utviklings nettsider innen fredag 17. april.

Og slik ble det.

Oppdatering 26. mai: Fondet er nå stengt for søknader. Innkomne søknader vil bli behandlet og besvart.

Her er vedtaket:

  • Beredskapsteamet for næringslivet i Inderøy får i oppdrag å utarbeide kriterier for det nye fondet så snart rammene for den statlige ordningen med kompensasjon av kostnader er klar.
  • Det tilrettelegges en søknadsordning som er ubyråkratisk med rask saksbehandling.
  • I første omgang settes det av 500.000 kroner til «krisefondet». 

Fondet skal tilrettelegge for aktører som ikke i stor nok grad får effekt av de nasjonale krisepakkene, byutvikling/sentrumsutvikling, attraktivitet, handel/små lokaleide nisjebutikker, restaurant og cafebransjen (ikke uttømmende liste).

Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter dvs salgsaktivitet, nye forretningsmodeller kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører.

Driver du bedrift i Inderøy kommune?

Bli medlem i Inderøy Utvikling! Vi er et næringsforum der alle bedrifter med næringsvirksomhet i Inderøy kommune kan bli medlemmer.