Infofilm for kriserammede bedrifter

Etter mottatt tips: Her er en infofilm laget av Samarbeidsrådet på Nedre Romerike om ulike tiltaks- og kriseordninger.

Filmen er oppdatert per 7. april, så det har skjedd ting etter dette. Uansett en informativ film der dyktige Solfrid Flateby presenterer:

Driver du bedrift i Inderøy kommune?

Bli medlem i Inderøy Utvikling! Vi er et næringsforum der alle bedrifter med næringsvirksomhet i Inderøy kommune kan bli medlemmer.