Infofilm for kriserammede bedrifter

Etter mottatt tips: Her er en infofilm laget av Samarbeidsrådet på Nedre Romerike om ulike tiltaks- og kriseordninger.

Filmen er oppdatert per 7. april, så det har skjedd ting etter dette. Uansett en informativ film der dyktige Solfrid Flateby presenterer:

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.