Innreisekarantene skal nå godkjennes -på forhånd

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.


Arbeidstilsynet har som høyeste prioritet å begrense smitte i arbeidslivet. Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene ved kontroller på innkvartering for utenlandske arbeidstakere.

– Målet med godkjenningsordningen er å redusere risikoen for at utenlandske arbeidstakere sprer koronasmitte på arbeidsplassene og i lokalsamfunnene i karantenetiden, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet

Karantenehotell eller forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering

Arbeidsgivere kan tilby godkjent innkvartering for innreisekarantene på to måter. Den ene – og hovedregelen – er å innlosjere utenlandske arbeidstakere på et godkjent karantenehotell straks de kommer til norskegrensen.

Den andre er å få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet. I søknaden til Arbeidstilsynet må de dokumentere at innkvarteringen de stiller til rådighet for arbeidstakerne i karantenetiden, oppfyller kravene for å hindre smitte mellom arbeidstakere.

For å kunne hente arbeidstakere over grensa må arbeidsgiver:

  • søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet i karantenetiden. Arbeidstakere som bor på forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering, er unntatt fra plikten til å bo på karantenehotell.
  • søke om unntak fra innreiserestriksjonene for enkelte kategorier arbeidsreisende. Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet. Godkjenningen fra Arbeidstilsynet skal legges ved søknaden.

Sjekk også ledige stillinger på Innherred

Innreisekarantene: Dette er kravene til innkvartering

Kravene til innkvartering i karantenetiden er strengere enn de ordinære kravene til innkvartering.

Dette er tilleggskravene ved innreisekarantene:

  • mulighet til å unngå nærkontakt med andre
  • enerom med TV og internett
  • eget bad
  • eget kjøkken eller matservering

I søknaden til Arbeidstilsynet må arbeidsgiver dokumentere at lokalene oppfyller kravene.

Arbeidsgivere som har flere innkvarteringslokaler, må sende egne søknader for hver adresse.

– Fortsatt skal all innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet, oppfylle krav som gjør det mulig å følge de ordinære smittevernreglene og dermed hindre smitte mellom arbeidstakerne, sier Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet vil føre tilsyn ved innreisekarantene

For å kontrollere om arbeidsgiver oppfyller kravene til karanteneinnkvartering, kan Arbeidstilsynet både før og etter godkjenningen gjennomføre tilsyn med lokalene. Hvis lokalene ikke oppfyller kravene, kan vi trekke tilbake godkjenningen.

Arbeidstilsynet vil også opprette et register over virksomheter som får forhåndsgodkjent innkvarteringssted for innreisekarantene.

Søknad sendes via Altinn

Veiledning til kravene og lenke til søknadsskjemaet i Altinn:

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Arbeidsgivere og oppdragsgivere kan søke om forhåndsgodkjenning fra mandag 22. februar kl. 12.00.

Denne artikkelen er hentet her: pressemelding fra Arbeidstilsynet

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.