Årsmøter

torsdag 9. juni 2022

Årsmøte IU 2022

Her finner du saksdokumentene til årsmøtet i Inderøy Utvikling 2022. Info om møtested, tidspunkt og påmelding Sakliste: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenning av sakliste og forretningsorden. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen. Godkjenning av årsberetningen for 2021. Godkjenning av årsregnskapet for 2021. Orientering om budsjettet 2022. Innkomne forslag (1. sak fra […]