Nyheter

fredag 24. februar 2023

Jobb i Trøndelag i 2023

Vi har oversikten over ledige stillinger i Inderøy og Innherred. Se stillingene og hvorfor det er lurt å søke jobb i Trøndelag.
torsdag 9. juni 2022

Årsmøte IU 2022

Dette er en samleside for årsmøter i 2022 – ordinære og ekstraordinære. Alle saksdokumenter og protokoller oppdateres på denne siden. Ekstraordinært årsmøte 2022 Sakliste: Innstilling: Valgkomiteens innstilling: John Northug. Ekstraordinært årsmøte avholdes på Jegtvolden Fjordhotell onsdag 10. august kl 18. Det blir kakeservering! Velkommen! Ordinært årsmøte 2022 – avholdt. Her finner du saksdokumentene til årsmøtet […]
onsdag 1. juni 2022

Næringslivet i Inderøy på Trønder-TV

Inderøy er på TV-sending hos Trønder-TV i hele uke 22. Her kan du se opptaket med flotte bilder, mye skryt og lekre videoklipp fra kulturlandskapet og næringslivet i Inderøy. Opptaket ble gjort i slutten av mars 2022 og flere medlemsbedrifter har levert viktige videoklipp og bilder til denne TV-produksjonen i regi av Næringsalliansen for Trøndelag […]
onsdag 19. mai 2021

Nye næringsarealer i Inderøy – nå haster det å melde inn behov

Hvis din bedrift har behov for nye næringsarealer i Inderøy i årene framover må du melde inn behovet innen 1. juni. Fristen var egentlig til jul, og nå haster det virkelig. Det fortalte plansjef Audhild Slapgård til de 12 deltakerne på Inderøy Utviklings frokostmøte på Saga onsdag 19. mai. Vi spurte henne hva bedrifter som […]
onsdag 10. mars 2021

Digitalt frokostmøte med tema energi

Anders Solem fra NTE delte nyttige tips om energi og tiltak for energieffektivisering for bedrifter. I dagens frokostmøte tok vi opp temaet energi og hvordan bedrifter kan gå frem for å oppnå gode resultater med energisparing. Det første frokostmøtet i 2021 ble arrangert digitalt. Vi inviterte NTE Energitjenester til å gi oss gode råd og […]
torsdag 25. februar 2021

Tok pulsen på næringslivet i Inderøy

Inderøy kommune inviterte næringslivet i Inderøy til et mini-næringsseminar der bedrifter i orienterte om status i næringslivet etter korona-året. Det var i anledning politisk behandling av kommuneplanens samfunnsdel at aktører fra næringslivet ble invitert til å orientere kort om status. NHO Trøndelag og Inderøy Utvikling deltok også i møtet, som ble avholdt på Teams (elektronisk). […]