mandag 21. november 2022

Arbeidsgruppen (AU)

Samleside for status i arbeidet med AU. Styret i IU fikk i 2022 et mandat av årsmøtet å utrede mulighetene videre for næringsforumet. Det er satt ned en arbeidsgruppe (AU) som arbeider videre med å utrede mulighetene for Inderøy Utvikling. Styret ønsker å se nærmere på hva mulighetene kan bety for Inderøy i et lengre […]