mandag 21. november 2022

Arbeidsgruppen (AU)

Arbeidsgruppen orienterer om status underveis i arbeidet med å utrede mulighetene for IU på denne samlesiden. Styret i IU fikk i 2022 et mandat av årsmøtet å utrede mulighetene videre for næringsforumet. Videre ble det satt ned en arbeidsgruppe (AU) som arbeider med å utrede mulighetene for Inderøy Utvikling. Styret ønsker å se nærmere på […]