Krisepakker – regionale

Trøndelag fylkeskommune lanserte en krisepakke for næringslivet torsdag 26. mars.

Du finner den nedenfor, og når jeg får kapasitet, plukker jeg ut hovedpunktene.

Tiltak for å stimulere nærings- og samfunnsliv mars 2020

Og her er Trøndelag fylkeskommunes oversiktsside knyttet til korona.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.