Krisepakker – statlige

Her finner du innganger til mer info om statlige krisepakker i forbindelse med korona-pandemien.

Pressekonferanse om nye tiltak

Nye økonomiske tiltak i forbindelse med korona-pandemien presenteres fredag 27. mars kl. 12.

Du kan følge sendinga her

Her finner du en oversikt over tiltakene presentert i dag, fredag 27. mars.

Viser også til oversikt over det som allerede er lagt fram, som du finner lenker til her på nettsidene.

Hovedpoenget, slik jeg opplever det i pressekonferansen, er at alle som trenger hjelp vil få det, og at flere tiltak kommer.

Kompensasjonsordning presentert

I dag, 27. mars, presenterte regjeringa og samarbeidspartnerne den nye kompensasjonsordningen for bedrifter som har omsetningssvikt som direkte følge av korona-epidemien.

Det vil være snakk om delvis kompensasjon, der bedriftene som har måttet stenge på grunn av pandemien får mest (for eksempel frisører og treningssentre).

Ambisjonen er å ha regelverket på plass innen fredag 3. april. Etter dette vil det bli etablert en digital løsning, der berørte bedrifter kan søke om kompensasjon.

Informasjonen sjekkes opp mot eksisterende informasjon i offentlige databaser, og på dagens pressekonferanse ble det sagt at målet er at pengene skal være på konto innen tre uker etter at ordningen er etablert.

Det er snakk om å bruke eksisterende systemer, så det bør være kort tid fra regelverket er på plass til systemet kan tas i bruk.

Sjekk flere detaljer fra pressekonferansen i korona-nytt for ENK eller korona-nytt for AS.

Vårmøte Inderøy 2023

Vårmøte Inderøy 2023

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.