Krisetiltak for bedrifter under korona-pandemien

Her lager vi en oversikt over krisetiltak, søkemuligheter og ordninger for bedrifter i forbindelse med koronapandemien.

Oversikten over ulike krisetiltak og ordninger blir oppdatert i dagene framover.

HvemHvaHvor
NAVForskudd dagpenger (permitterte eller oppsagte ansatte)Klikk her
Søke om dagpenger ved permitteringKlikk her
Hjemme med barn (omsorgsdager)Klikk her
Info om rett til økonomisk sosialhjelpKlikk her
Dekning inntektsbortfall ENK (gjelder fra 16. mars, digital løsning tilgjengelig starten av mai).
FylkeskommunenMidler bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Opplevelsesnæringer m.fl.Klikk her
SkatteetatenEndre forskuddsskatt næringsdrivendeKlikk her
Skattlegging av ansatte, jf f.eks. hjemmekontor.Klikk her
Endringer betalingsfristerKlikk her
Kompensasjonsordning, omsetningssvikt (tidligst tilgjengelig 17. april)Klikk her
Innovasjon NorgeOversikt krisetiltakKlikk her

Driver du bedrift i Inderøy kommune?

Er din bedrift ennå ikke medlem i Inderøy Utvikling? Vi er et næringsforum der alle bedrifter i Inderøy kommune kan bli medlemmer.