Årsmøte i Inderøy Utvikling

Årsmøte i Inderøy Utvikling

26.03.2020 kl 19:30-21:00
Jægtvolden Fjordhotell, Jektvollvegen 89.

Innkalling går ut til alle medlemsbedrifter direkte.

Alle medlemsbedrifter har én stemme på årsmøtet, i henhold til vedtektene og loven om samvirkeforetak.

Det blir ordinære årsmøtesaker, i henhold til vedtektene og lovverket.

I etterkant av selve årsmøtet blir det diskusjon rundt målet med Inderøy Utvikling og hvilken rolle vi ønsker at næringsforumet skal spille i tida framover.

Mer informasjon kommer.