Debattmøte: Er Trønderbanen på rett spor?

Debattmøte: Er Trønderbanen på rett spor?

27.02.2020 kl 10:15-12:30
Turnéteatret i Trøndelag, Johannes Minsaas Plass 4, 7650 Verdal

Dette er viktig også for Inderøy. Hva skjer med Trønderbanen, og hvor blir stoppestedene?

Hvis du er interessert i Trønderbanens framtid, er dette et debattmøte for deg.

Se programmet nedenfor.

Meld deg på her

Det er gratis. Drikke og enkel matservering i pausen er inkludert i gratisprisen.

Ta gjerne toget fra Røra stasjon!

Beskrivelse

Tekna og næringsforumene på Innherred samler representanter fra arbeidsliv, byråkrati og politikk til samtale om Trønderbanens fremtid.

Beskrivelse

Trønderbanen er viktig for mange som pendler mellom byene fra Trondheim og nordover. For å gjøre dette tilbudet bedre trenger vi flere avganger og kortere reisetid mellom Steinkjer og Trondheim.

Bane NOR har utarbeidet en detaljplan for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Denne planen tar sikte på elektrifisering av nåværende trasé mellom Hell og Steinkjer. Samtidig foreligger det planer om ny E6 i tunnell mellom Stjørdal og Levanger for å redusere reisetiden for bilistene.

  • Er vi i ferd med å gjøre Trønderbanen mindre attraktiv som reisevei sammenlignet med bilpending?
  • Og hvilken rolle kan Trønderbanen spille for å opprettholde og styrke Trøndelags status som en av de mest innovative regionene i Europa?

Kom og hør hva næringsliv, byråkrati og politikere har å si om planene for Trønderbanen og hvordan de ser for seg dette tilbudet i fremtiden. Vi ønsker velkommen til debattmøte.

Innledere:

  • Terje Sivertsvoll, Jernbanedirektoratet
  • Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
  • Christian Stav, konserndirektør i NTE
  • Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel
  • Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet
  • Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre m.fl.

Ordstyrer Arve Løberg