Forsvarskonferansen 2022: Forsvarets behov – næringslivets muligheter

Forsvarskonferansen 2022: Forsvarets behov – næringslivets muligheter

22.09.2022 kl 09:00-16:00
Clarion Hotel & Congress Trondheim

To primære målgrupper:

  1. Næringsliv og FoU-miljøer som enten samarbeider med Forsvaret eller som har ambisjoner og interesse av å gjøre det.
  2. Lokale og regionale politikere, ansatte i Forsvaret, studenter og andre interesserte i forsvarsrelaterte spørsmål.

Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2022. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv.

Inderøy Utvikling er en del av Næringsalliansen for Trøndelag, som er medarrangør av konferansen.

Mer informasjon om konferansen her. Du finner også program og påmelding nedenfor.

Beskrivelse

Program

Registrering fra 08:30-09:25.

kl. 09:25 – 10:50: tema: sikkerhetspolitikk 
– Åpning av konferansen ved Tore O. Sandvik.
– Videohilsen fra Forsvarsminister Bjørn Arild Gram.
– Sikkerhetspolitisk orientering fra Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for Forsvarsstudier.

10.50 – 11.40: Tema: Lokal beredskap
– Innlegg fra Ingunn Moholt, Fagdirektør for totalforsvar i DSB.
– Innlegg fra Frank Jenssen, Statsforvalter i Trøndelag.
– Panelsamtale med John Arne Moen. Publikum kan stille spørsmål gjennom SLIDO.

11.40 – 12.30: Lunch
– Her er det også anledning til å besøke utstillerne.

12.30 – 12.00:
– Demo av kapasiteter fra 132 Luftving og HV-12.

13.15 – 14.00: Tema: Forsvarets behov
– Innlegg fra Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.
– Innlegg fra Oberst Bjørn Gaute Herlyng, sjef Hærens skole for taktikk og operasjoner.
– Panelsamtale med John Arne Moen. Publikum kan stille spørsmål gjennom SLIDO.

14.00 – 14.30:
– Pause, kaffe og besøk hos utstillere.

14.30 – 15.30: Tema: Næringslivets rolle
– Innlegg fra Frank Stølan, Senior Vice President business development, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).
– Innlegg fra Atle Sægrov, CEO Radionor Communications.
– Innlegg fra representant fra Forsvarsmateriell (FMA) (TBC).
– Panelsamtale med John Arne Moen.  Publikum kan stille spørsmål gjennom SLIDO.

15.30 – 15.50:
– Refleksjon rundt dagen (TBC).

15.55: Avslutning

 

Møteleder
John Arne Moen, adm. direktør Trønder-Avisa.

Sted
Clarion Hotel & Congress Trondheim

 

Påmelding og oppdatert program via nettsidene til Forsvarskonferansen