[Infomøte]: Spredt avløp – muligheter for entreprenørbransjen

[Infomøte]: Spredt avløp – muligheter for entreprenørbransjen

08.03.2023 kl 13:00-14:00
Inderøyheimen

Infomøte for næringslivet i Inderøy.

Inderøy kommune informerte om innstramming i krav til avløpsanlegg.

Beskrivelse

Spredt avløp – muligheter og behov for kompetanse

Spisskompetanse i planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger vil bli svært etterspurt i årene som kommer.

Inderøy kommune er i gang med tilsyn og opprydding i mindre avløpsanlegg som et ledd i arbeidet med å bedre vannkvaliteten i kommunen.

Kommunen har mellom 1500 og 2000 slike anlegg. Arbeidet kommer til å medføre at det blir gitt en rekke pålegg om utbedring av eksisterende anlegg og etablering av nye.

Anlegg etablert før 2007 er etablert etter utdatert regelverk. Nye krav til dokumentasjon vil gi store muligheter for aktører som kan dokumentere sin kompetanse.

Har din virksomhet kompetansen som etterspørres?

Et nytt samlingsbasert studie gir akkurat denne etterspurte kompetansen, noe vi vil få høre nærmere om betydningen av i dette møtet.

Arrangør: Inderøy kommune og Inderøy Utvikling.

Dato: onsdag 8. mars 2023, kl 13:00-14:00.
Sted: Inderøyheimen, møterom 2. etg.

Husk å melde deg på.
Åpent for alle næringsdrivende i Inderøy.

10 deltakere.