[Folkemøte]: Et mer attraktivt og inkluderende lokalsamfunn

[Folkemøte]: Et mer attraktivt og inkluderende lokalsamfunn

24.11.2022 kl 18:00-20:00
Samfunnshuset Steinkjer

Vår medlemsbedrift Vidu AS inviterer til folkemøte.

Dette folkemøtet tar utgangspunkt i at Steinkjersamfunnet har valgt å slå ring om de ansatte på VIDU, som står i fare for å miste jobben grunnet forslag om kutt i kommunens budsjett.

Folkemøtet er gratis.

Beskrivelse

Denne teksten er hentet fra pressemelding fra VIDU AS:

Folkemøte: Steinkjer mot 2025 – hvordan kan vi sammen skape et mer attraktivt og inkluderende lokalsamfunn?

Kommunedirektøren i Steinkjer foreslo 3. november å strupe finansieringen til rundt 20 tilrettelagte jobber i kommunen. Kommunedirektørens forslag om å kutte arbeidsplasser for de mest utsatte skapte store reaksjoner da dette ble kjent. Nå inviterer VIDU til et åpent folkemøte for å drøfte veien videre for Steinkjer-samfunnet. Blant foredragsholderne er Victor Norman og Tom Tvedt.

Les mer om vår medlemsbedrift Vidu AS

Reaksjonene lot ikke vente på seg

-At så mange deltok i fakkeltog, sier sitt, og mange har tatt kontakt med oss i ettertid for å uttrykke støtte. Jeg har fått forsterket tro på at kuttforslaget må være et arbeidsuhell fra kommuneadministrasjonens side, sier daglig leder i VIDU, Ragnhild Salomonsen.

Nå håper VIDU at det kan komme noe godt ut av debatten, og at det blir et før- og etter november 2022, sier Salomonsen.

Det er ikke tvil om at årene fremover vil bli krevende. Vi må løse flere samfunnsoppgaver med knappe ressurser, og vi må gjøre Steinkjer til et mer attraktivt sted å både bo og jobbe, sier hun.

Folkemøte med spennende foredragsholdere

24. november kl 18 inviteres det til et folkemøte der spennende foredragsholdere forsøker å peke ut veien videre både for Steinkjer, Innherred og for Norge. Også stemmer fra VIDUs egne ansatte vil høres på møtet.

Vi har behov for all tilgjengelig arbeidskraft i årene som kommer, og det vil være helt avgjørende å få med seg de som bare kan jobbe litt eller delvis, sier hun.

Folkemøtet blir arrangert i Samfunnssalen kl 18. Til møtet kommer Victor Norman, som er professor emeritus fra Norges Handelshøyskole til å snakke på møtet. Hans budskap er at vi lever av hverandres arbeid, og at flere tilrettelagte jobber lønner seg.

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt, vil snakke om arbeid som en menneskerett, og komme med sine synspunkter på hvordan Steinkjer kan bli et samfunn som tar utviklingshemmedes rettigheter på alvor.

Vibeke Arntzen, prosjektleder i sirkulærprosjektet REWork, vil snakke om det uutnyttede potensialet som ligger i koblingen mellom arbeidsinkludering og satsing på bærekraft og miljø. Hun vil trekke frem erfaringer fra prosjektet, der VTA-ansatte i VIDU er en ressurs nettopp i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

 

Nytt samarbeid viser vei

VIDU og Linjepartner AS vil på møtet også presentere et helt nytt samarbeid som både sparer miljøet, og bidrar til meningsfulle arbeidsoppgaver for flere.

Vi vil vise frem et godt eksempel på hva som er mulig å få til bare vi jobber sammen. Her er stikkordet bærekraft, både når det gjelder miljø og arbeidsinkludering, sier Salomonsen.

 
Informasjon om folkemøtet

  • Folkemøtet arrangeres 24. november kl 18, i Samfunnshuset
  • Folkemøtet tar utgangspunkt i at Steinkjer-samfunnet har valgt å slå ring om de ansatte på VIDU, som står i fare for å miste jobben
  • Hensikten med folkemøtet er å løfte frem de mulighetene Steinkjer ennå ikke har tatt i bruk, og hvordan vi sammen kan bidra til et mer bærekraftig samfunns – og arbeidsliv
  • En interessant blanding av foredragsholdere vil belyse Steinkjers situasjon både i et lokalt og nasjonalt perspektiv
  • Folkemøtet er gratis – program vil legges ut på vidu.no og i sosiale medier