[EKSTRA ÅRSMØTE] Inderøy Utvikling

[EKSTRA ÅRSMØTE] Inderøy Utvikling

10.08.2022 kl 18:00-18:30
Jegtvolden Fjordhotell

Ekstraordinært årsmøte IU.

Kun for medlemmer – en stemme hver.

Kategori:

Beskrivelse

Som tidligere meldt kaller styret i Inderøy Utvikling inn medlemmene til et ekstraordinært årsmøte.

Eneste sak er valg av styreleder.

Valgkomiteen har innstilt en kandidat -som har takket ja til å stille.

Vi håper du kan ta turen.

Det blir kake og kort info fra IU om siste nytt.