Idémøte – hva vil vi med næringsforumet på Inderøy?

Idémøte – hva vil vi med næringsforumet på Inderøy?

18.01.2023 kl 17:00-20:00
Gulburet

Et næringsforum må også utvikles – og nå skal vi se nærmere på hva medlemmene vil med Inderøy Utvikling.

Bli med på dette idémøtet og vi kan sammen finne gode ideer. Alle med næringsinteresser i Inderøy kan delta.

Gratis å registrere seg her:

Beskrivelse

Vi inviterer medlemmene i IU til en felles idémøte rundt et aktuelt tema.

Denne gangen skal vi drøfte “hva vil vi med næringsforumet på Inderøy?”

Vi starter med middag og siste nytt fra IU.
Deretter blir gruppeinndeling og idémøte.

Det blir også en orientering om status i arbeidet til arbeidsgruppa, der vi inviterer medlemmene til å komme med innspill til mulighetene til næringsforumet videre.

Program:

Kl. 17: Vi serverer middag.
Velkommen og status ved Jon-Erik Vollan, daglig leder i Inderøy Utvikling.
Idémøtet ledes av John Northug som er styreleder i IU.
Møtes avsluttes senest kl. 20.

Idémøte gjennomføres slik:

Idébord:

  • Vi deler opp i 4 idébord
  • En fast leder på hver stasjon refererer (adm/ styret).
  • gruppen rullerer til ny stasjon.

Tidsplan:

kl. 17:00-17:30     Middag serveres.
kl. 17:30-18:15     Status fra IU og AU.
kl. 18:15-18:35     1. stasjon.
kl. 18:35-18:55     2. stasjon.
kl. 18:55-19:15     3. stasjon.
kl. 19:15-19:35     4.stasjon.
kl. 19:35-20:00   Oppsummering av innspill.
Møtes avsluttes senest kl. 20.

Gratis å delta, vi spanderer middag.

Registrere deg her: