[WORKSHOP] Inderøy som energipositiv kommune

[WORKSHOP] Inderøy som energipositiv kommune

23.05.2022 kl 09:00-12:00
Rådhuset, Straumen.

Næringslivet inviteres til denne workshopen.

Meld deg på her: 

Beskrivelse

Inderøy som energipositiv kommune – Dette er fullt mulig!

Næringslivet inviteres til workshop rundt temaet energipositiv kommune. Det finnes flere løsninger – spørsmålet handler om hvilke bør vi ta i bruk for å bli energipositive?

Bli med på dagens program og workshop:

Program

Mandag 23. mai 2022:

09:00-09:10: Velkommen v/ Trygve Wannebo.
09:10-09:25: Trondheim + CityXChange v/ Bjørn Ove Berthelsen, prosjektleder Trondheim +CityXChange.
09:25-09:40: Ren Røros v/ Børge Stafne Nilsen, konserndirektør Innovasjon og Forretningsutvikling hos Ren Røros.
09:40-12:00: Workshop – hva er mulighetsrommet for Inderøy kommune til å bli en energipositiv kommune?

Trondheim +CityXChange sin visjon er å samskape grønnere energipositive byer. I fremtiden bruker vi energi smartere. Tenk deg et nabolag som forsyner et nabolag eller bydel med den energien som trengs. Bjørn Ove Berthelsen vil fortelle om planene i Trondheim.

Ren Røros: Det kreves store endringer i energibransjen, og det kreves innovasjon for disse endringene. Børge Stafne Nilsen kommer og forteller om sitt samarbeid med landbruket og økosystemtankegangen.

Denne workshopen er et oppfølgende møte etter møtet med Tensio 3. mai 2022. I dette ble møtet ble prosjektet energipositiv kommune presentert av SmartGrid.

Arrangør: Inderøy kommune, The Norwegian Smartgrid Centre, NTE Marked AS og Inderøy Utvikling.

 

Les også: Her kan du se IU sitt digitale møte med NTE i mars 2021 om tema strømsparing