Lærling – inntekt og utdanning fra første dag

Som lærling får du utdanning og lønn samtidig. Lønna øker i løpet av læretida. Sjekk dine muligheter for å få lærekontrakt.

Å være lærling er en fantastisk måte å skaffe seg utdanning på. I tillegg får du jobberfaring og litt inntekt.

La oss se på hvordan dette er mulig.

Derfor får du lønn som lærling

Hvordan henger det sammen at du får lønn mens du utdanner deg og er lærling? Jo, det har med kombinasjon av opplæring og verdiskaping å gjøre. Det ligger i kortene at du etter hvert er med på å skape verdier i form av produkter og tjenester lærebedriften kan selge.

Det er for denne verdiskapinga du mottar lønn. Derfor får du også lavere lønn i starten av læretida, da det meste av opplæringa skjer.

Lønna varierer fra fag til alle fag, men en tommelfingerregel gir denne fordelinga av lønn i læretida:

  • 30 prosent i første halvår.
  • 40 prosent i andre halvår.
  • 50 prosent i tredje halvår.
  • 80 prosent i fjerde halvår.

Dette kreves for å bli lærling

Hovedregelen er at det tar til sammen fire år å gjøre ferdig utdanning som fører fram til fag- eller svennebrev. De to første årene er det vanligvis opplæring i videregående skole (Vg1 og Vg2). Deretter kommer to års læretid i bedrift (når du har skaffet deg lærekontrakt, se nedenfor).

Til slutt melder lærebedriften deg opp til fag-/svenneprøven som ligger nærmest avslutningen av læretida.

Lærebedriften har plikt til å lage en intern plan for din opplæring og gi veiledning og vurdering underveis.

NB! Det er også mulig å bli vurdert for lærekontrakt på bakgrunn av realkompetanse (din erfaring fra arbeidslivet). Dette kommer vi ikke nærmere inn på her.

Slik skaffer du deg lærekontrakt

Det er flere veier til lærekontrakt med en lærebedrift. Du må uansett søke via den offentlige tjenesten VIGO. Fristen er 1. mars for å søke om læreplass.

NB! VIGO eies av de norske fylkeskommunene og er et verktøy for administrasjon av videregående opplæring.

Vi anbefaler også at du tar direkte kontakt med lærebedrifter du synes ser spennende ut.

Hvis du kunne tenke deg å se nærmere på mulighetene for lærekontrakt i Inderøy (Trøndelag), finner du oversikt over hvilke lærebedrifter som finnes blant medlemmene i næringsforumet Inderøy Utvikling her.

Hvis du er interessert i lærekontrakt i andre deler av landet, kan du sjekke Nasjonalt register for lærebedrifter.

Lærling – mange fagretninger

Det er mange ulike fag du kan bli lærling i. For å få lærekontrakt må du få avtale med en lærebedrift, som er godkjent i den offentlige ordningen for lærebedrifter.

Vær tilgjengelig – så lærebedriften får tak i deg

På VIGO legger du inn telefonnummer, e-postadresse og fysisk adresse.

NB! Læreplasser formidles helt fram til rundt 1. september det året du søker, så sørg for å være tilgjengelig via kontaktopplysningene dine.

Vær spesielt oppmerksom på telefonen. Ifølge nettstedet Vilbli.no ringer nemlig bedriftene ofte for avtale intervju.

Vær godt forberedt til intervjuet

Akkurat som når du søker på en ordinær jobb, kan du bli innkalt til intervju hvis en lærebedrift synes du er en spennende kandidat til læreplass.

Her er en liste over tips om hvordan du kan være best mulig forberedt hvis du blir innkalt til intervju (inspirert av Vilbli.no):

  1. Finn informasjon om lærebedriften.
  2. Forbered noen spørsmål som du kan stille til lærebedriften. Slik viser du interesse.
  3. Ta en tenkerunde: Hvorfor ønsker du å bli lærling i akkurat denne bedriften? Ha et positivt svar klart.
  4. Tenk gjennom hvilke styrker (positive sider) og eventuelle svakheter (negative sider) du har. Det er alltid lurt å øve seg på å bli bedre kjent med seg selv, og å være ærlig og realistisk.
  5. Vis at du er interessert og at du ønsker jobben! Still spørsmål underveis, men husk at det er lærebedriften som styrer samtalen.

Lærekontrakten i boks? Her er dine rettigheter

Hvis du har fått lærekontrakt, skal du også ha en arbeidsavtale – akkurat som andre arbeidstakere i bedriften. Du stiller altså på samme linje som dem – med samme arbeidstid og samme rettigheter til ferie og fridager.

Lykke til, og ikke nøl med å snakke med interessante lærebedrifter om hvordan de jobber med og for lærlinger! De kan også svare på andre spørsmål du har om det å være lærling.

Dette sier to veteran-lærlinger

Vi har intervjuet to kokker på Øyna.

Ole Andreas Aune er bosatt på Inderøy, og kommer opprinnelig fra Komlan på Rørvik. Han var lærling fra 2002 til 2004 og ble deretter kjøkkensjef på Jegtvolden Fjordhotell.

Jonas Ertsås er fra Steinkjer og var lærling i 2010-2012. Ole Andreas var sensoren for Jonas den gang og i dag arbeider de to kokkene i samme team (The A-team som de selv sier) på Øyna Kulturlandskapshotell.

De to kokkene er opptatt av å vise fram mulighetene for lærlinger, og samtidig øke interessen og kunnskapen rundt det å være lærling innen kokk og servitørfaget.

De to ivrige kokkene brenner for at Øyna skal bli best på å ha lærlinger.

Videre er de opptatt av å fremme at det finnes gode arbeidsplasser med dyktige kollegaer, bra arbeidsmiljø, bra lønn og gode utsikter. I sum er dette det grunnleggende viktige for trivsel og stemning på arbeidsplassen.

I tillegg nevner de at aktive lærlinger øker sjansene betydelig til videre engasjement.

Øyna har to lærlinger engasjert da vi intervjuet kokkene på Øyna. De to lærlingene er inderøyningene Verena Aune Sundet og Daniel Grønnesby fra Sandvollan.

To lærlinger ved Øyna kulturlandskapshotell, som illustrasjon til artikkel om det å være lærling.
De to ivrige kokkene Ole Andreas Aune og Jonas Ertsås (t.v) brenner for kokkefaget – og for at Øyna skal bli best på å ha lærlinger. Foto: Jon-Erik Vollan.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.