Ledige industriarealer

Her kommer oversikt over ledige industriarealer innenfor Inderøy kommunes grenser.

E6 går gjennom Inderøy kommune, og her kan du også svinge av på riksveg 755 mot Fosen.

Like ved denne avkjørselen finner du Lensmyra industriområde. Her foregår det nå et omfattende utviklingsarbeid.

For oss er det viktig å vise fram hvilke muligheter som finnes for industri og annen næringsvirksomhet innenfor Inderøy kommune.

Lensmyra blir en viktig del, men det finnes også andre muligheter.

Dette kommer vi tilbake til snarest, men:

Ta gjerne kontakt hvis du er ute etter nærings-/industriarealer strategisk plassert ved E6 og jernbane – og med bare 10 minutters kjøring til Verdal havn.