Ledige stillinger i Inderøy

Ledige stillinger i Inderøy finner du i vår oversikt. Dette gjelder jobber i både privat og offentlig sektor.

Oversikten henter vi fra NAVs stillingsbase. Dette er landets største oversikt over ledige jobber, med rundt 30 000 stillinger (status mars 2021).

Ledige stillinger i Inderøy og fem andre Innherreds-kommuner

Vi plukker ut de ledige stillingene på Innherred, deriblant i Inderøy, og presenterer dem for alle som er interessert i jobbmuligheter på Innherred.

Her finner du vår oversikt over ledige stillinger i Inderøy og resten av Innherred. I denne sammenhengen tar vi med kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta.

Tips til bruk av stillingsoversikten

  • I oversikten er kommunene presentert i alfabetisk rekkefølge.
  • Du kan søke i oversikten. Eksempel: Søk på sjåfør, så får du opp alle stillinger med dette ordet. Oversikten oppdateres mens du skriver.
  • Oversikten oppdateres jevnlig, så kom gjerne tilbake og sjekke også i morgen.
  • Når du klikker på «Søk på stillingen», blir du automatisk overført til den originale stillingsoppføringa på Arbeidsplassen.no.
  • Stillingene fjernes automatisk når søknadsfristen er passert.

Om Inderøy

I Inderøy kommune har et variert næringsliv, med både industri, landbruk, opplevelsesnæring og handel.

Ifølge Store norske leksikon er innbyggertallet på rundt 6800 personer.

Kommunen består av de tidligere kommunene Inderøy og Mosvik (sammenslått i 2012). Brua over Skarnsundet var i sin tid verdens største skråkabelbru, og binder sammen de to tidligere atskilte kommunene.

Kommunen ligger inne i Trondheimsfjorden, og har nesten 18 mil fjordlinje. Dette gjør kommunen unik i Innherredssammenheng. I tillegg har kommunen «Den Gyldne Omvei», som i løpet av 20 år har blitt et begrep for mat og lokale opplevelser. I Inderøy finner du næringsmiddelprodusenter i nasjonal og internasjonal toppklasse.

Inderøy har også en aktiv bygg- og anleggsbransje og et industrimiljø som vil få et videre løft med etableringa av Lensmyra Næringspark ved E6 på Røra i Inderøy kommune.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.