Ledige stillinger på Innherred

Tegning som viser menneskefigurer, og som illustrerer temaet ledige stillinger i Inderøy.
Illustrasjon: Magne Taraldsen

Ledige stillinger på Innherred – få oversikten her. Du finner stillinger utlyst i Inderøy, Frosta, Levanger, Snåsa, Steinkjer og Verdal.

På ansattjakt? Vi henter vår oversikt fra NAVs stillingsdatabase. Se her hvordan du legger inn en stillingsannonse.

NB! Av og til viser oversikten også stillinger i andre kommuner. Det har en logisk årsak: Stillingene er da i tillegg knyttet til én eller flere innherredskommuner.

Slik profilerer du ledige stillinger på Innherred i vår oversikt – gratis

Vi henter vår oversikt fra NAVs stillingsdatabase. Se her hvordan du legger inn en stillingsannonse. Oppføring av stillinger innenfor de nevnte kommunene kommer automatisk inn i vår oversikt. Tjenesten er gratis.

Ledige stillinger på Innherred – disse kommunene er med i oversikten

Innherred betraktes gjerne som en felles bo- og arbeidsregion. Avstandene er korte, og mulighetene for å finne et sted å bo er svært gode.

Dette gjør det også relativt enkelt å pendle mellom byene og tettstedene dersom du sjekker og er ute etter jobb på Innherred.

Helt kort om kommunene som er representert i oversikten vår:

Inderøy

I Inderøy kommune finner du blant annet Den Gyldne Omvei, som består av kultur-, overnattings- og matopplevelser som har gjort seg bemerket i over 20 år.

I tillegg har Inderøy en aktiv bygg- og anleggsbransje og et industrimiljø som vil få et videre løft med etableringa av Lensmyra Næringspark ved E6 på Røra i Inderøy kommune.

Her finner du en oversikt over varer, tjenester og opplevelser i Inderøy kommune.

Frosta

Frosta er den sør-vestligste av kommunene i vår oversikt. Innbyggertallet er på rundt 2600, og kommunen har grense mot Levanger.

Levanger

Levanger kommune har byen Levanger om administrasjonssenter. Den er kjent som utdannings- og sykehusbyen. Her har Nord Universitet campusen på Røstad, og du finner også Innherred sykehus i Levanger.

Kommunesenteret og byen Levanger er også kjent for sin trehusbebyggelse og fine beliggenhet ved fjorden.

Steinkjer

Steinkjer var fylkeshovedstad i tidligere Nord-Trøndelag fylke, og har også status som fylkeshovedsete i den sammenslåtte kommunen Trøndelag. Steinkjer er kjent som handelssted og har også flere utdanningstilbud.

Snåsa

Snåsa ligger lengst nord på Innherred og har også et variert næringsliv. Kommunen er den geografisk største på Innherred og har store natur- og villmarksområder med enkel tilgang til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark  (sørsamisk: Låarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) som er Norges 4. største nasjonalpark.

Verdal

Verdal kan blant annet skilte med Norges tredje største industripark. I Verdal industripark er Kværner Verdal (tidligere Aker Verdal) fortsatt et lokomotiv, men et mangfoldig næringsliv har vokst fram i skyggen av industrigiganten.

Begrepet Innherred er ikke entydig, men kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer regnes til regionens kjerneområde.

Les mer om Innherred i Store norske leksikon