Lensmyra var tema på høstens første frokostmøte

Inderøy Utvikling er i gang med fysiske frokostmøter igjen, og denne gangen var det Liv Elin Olsen på Gulburet som tok imot oss.

Styreleder Jon Arve Hollekim i nystartede Lensmyra Utbyggingsselskap AS orienterte om dagens hovedtema, Lensmyra Næringspark.

Jon Arve hadde på forhånd presisert at styret såvidt er i gang, og at han ikke hadde store nyheter å berette om.

Det ble likevel ei lærerik og opplysende stund om næringsparken og planene framover.

70 dekar netto næringsareal klart i 2021

Austad Maskinstasjon AS som har fått i oppdrag å bygge ut 100 dekar i næringsparken på Lensmyra. 70 av disse blir tilgjengelige for salg.

Arealet skal være klart for interesserte bedrifter i løpet av 2021, og styreleder Hollekim antyder en ambisjon om at det skal være klart nærmere sommeren enn vinteren.

– I praksis er dette også et sjølkostprosjekt. Formålet for kommunen og utbyggingsselskapet er ikke å tjene penger, men å skaffe aktivitet og arbeidsplasser til Inderøy kommune, sa Hollekim under frokostmøtet.

Samlet innebærer utbygging av de første 100 dekarene en investering på 30 millioner kroner. I tillegg er ambisjonen at prosjektet også skal dekke inn kommunens historiske anskaffelseskostnader på 7 millioner kroner.

Unik beliggenhet for næringsmessige knutepunkt

Entreprenøren starter med området som ligger nærmest Røra Stasjon, og har også opsjon på fase to, videre utbygging av ytterligere 100 dekar næringsareal.

Lensmyra Næringspark får vind i seilene i en periode der regionen skriker etter næringsarealer. Og ikke bare i regionen som helhet. Også Inderøy kommune har savnet å kunne tilby gode næringsarealer.

Samtidig er beliggenheten helt unik – ved E6, jernbanestasjon, Verdal havn og fylkesveien utover mot Fosen.

Dermed bør dette være et svært interessant område å etablere virksomhet i.

– Lensmyra er dessuten et geografisk midtpunkt i et befolkningstungt område på Innherred, midt mellom Levanger og Steinkjer sentrum, sier Hollekim.

Strålende sommersesong hos verten

Under frokostmøtet fortalte også dagens vert, Liv Elin Olsen ved Gulburet, om en strålende sommersesong. Slik som andre reiselivsbedrifter i Inderøy kommune opplevde Gulburet en kraftig vekst i antall besøkende.

Liv Elin kunne fortelle at svært mange besøkende var innom Inderøy for første gang, og berømmet Visit Innherreds arbeid for å profilere mulighetene overfor publikum.

Til slutt orienterte daglig leder Paal i Inderøy Utvikling kort om status for næringsforumets arbeid og planer framover.

Her ser du oversikten over kommende arrangementer i Inderøy Utvikling. Oversikten blir utvidet etter hvert.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.