Medlemsinformasjon

Info til deg som er medlem i Inderøy Utvikling

Våre medlemmer

Inderøy Utvikling har passert 70 medlemsbedrifter i ulike størrelser og bransjer.

Se og søk i medlemsoversikten

Veiledninger

Våre veiledninger gjør det enklere å ta i bruk medlemsfordelene, og er til hjelp i bedriftshverdagen.

Se veiledningene

Selge til det offentlige

Som medlem har du tilgang til vår spesialtilpassede oversikt over offentlige anbudskonkurranser i Trøndelag. Oversikten hentes fra Doffin, og oppdateres hver time.

Se oversikten over offentlige anskaffelser

Finn ditt bransjeråd

Våre tre bransjeråd har egne sider, der du finner referater fra møter og annen informasjon:

Velg hvilke(t) bransjeråd du vil være med i på Min side.