Arenaen for næringslivet i Inderøy kommune

Inderøy Utvikling  er et næringsforum, der alle bedrifter registrert i Inderøy kommune eller med aktivitet her kan bli medlemmer.

Kontakt

Daglig leder: Paal Stavrum

E-post: paal@inderoyutvikling.no

Telefon: 00 47 924 43 987

Adresse:
Spiren
Vennavegen 59
7670 Inderøy

Organisering

Inderøy Utvikling er organisert som et samvirkeforetak, og eies av medlemsbedriftene. I tillegg er Inderøy kommune med som en viktig bidragsyter. Se også oversikt over styremedlemmer nedenfor.

Kompetanseheving står sentralt i arbeidet, og dette skjer blant annet via:

  • kurs,
  • nettverksbygging,
  • medlemsmøter,
  • frokostmøter og
  • på andre arenaer.

Digital synlighet for alt som skjer innenfor næringslivet i Inderøy kommune er også svært viktig for oss.

Våre folk

Per Reidar Næss

Styreleder

John Martin Austad

Styremedlem (Gran & Ekran AS)

Anne Kathrine Oxaal

Styremedlem (Vidu AS)

Frode Sakshaug

Styremedlem (Øyna Parken AS)

Kjerstin Heggdal Grimstad

Styremedlem (Maurtuva Vekstgård AS)

Knut Arne Aasan

Varamedlem (Linka AS)

Arve Stenstad

Varamedlem (Norlog AS)