For næringslivet i Inderøy kommune

Inderøy Utvikling  er et næringsforum der alle bedrifter registrert i Inderøy kommune eller med aktivitet her, kan bli medlemmer. Vi har base på Spiren, Vennavegen 59, Inderøy (Straumen). Bli medlem her

Våre folk

Per Reidar Næss

Styreleder

Arve Stenstad

Styremedlem (Norlog AS)

Anne Kathrine Oxaal

Styremedlem (Vidu AS)

Frode Sakshaug

Styremedlem (Øyna Parken AS)

Kjerstin Heggdal Grimstad

Styremedlem (Maurtuva Vekstgård AS)

Knut Arne Aasan

Varamedlem (Linka AS)

Even Gausen

Varamedlem (Farbu & Gausen AS)

Kompetanseheving

Kompetanseheving står sentralt i arbeidet vårt. Dette skjer blant annet via fysiske og digitale kurs som vi arrangerer selv, eller i samarbeid med andre.

 • fysiske og digitale kurs,
 • nettverksbygging,
 • medlemsmøter og
 • frokostmøter.

Digital synlighet

Digital synlighet for alt som skjer innenfor næringslivet i Inderøy kommune er også svært viktig for oss. Som medlem kan du

Nettverk og møteplasser

Og så er det naturligvis muligheten for å møtes, finne nye samarbeidspartnere og utveksle erfaringer:

 • Tre ulike bransjeråd,
 • medlemsmøter,
 • frokostmøter og
 • regionalt samarbeid.

Som medlemsbedrift kan du også kjøpe bedriftsrådgivning til rabatterte priser – så langt vi har kapasitet.

Se deg gjerne rundt på nettsidene våre for nærmere informasjon om hva vi kan tilby din bedrift.

Her ser du hva det koster å være medlem i Inderøy Utvikling.

Søk om medlemskap for bedriften

Søk om medlemskap for din bedrift nedenfor. Søknaden behandles så raskt som mulig.

  Organisering

  Inderøy Utvikling er organisert som et samvirkeforetak, og eies av medlemsbedriftene. I tillegg er Inderøy kommune med som en viktig bidragsyter.