Inderøy Utvikling – et næringsforum

Inderøy Utvikling kom opp som idé første gang rundt 2010. Da i et møte i regi av Inderøy Næringsforening.

Sommeren 2019 ble næringsforumet virkelighet, etter en lang prosess.

Flere nettverk for Inderøy-bedriftene

Flere av Inderøys bedrifter er medlem i diverse nettverk landet over, som for eksempel fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fellesemarkedsføring, innkjøpslag og mer.

Også innenfor Inderøys næringsliv er det noen sammenslutninger som for eksempel Den Gyldne Omvei og Inderøymat.

Samkjøring gjennom Inderøy Utvikling

Det som likevel manglet, var en samkjøring mellom alt næringsliv i Inderøy. Altså den funksjonen som utviklingsselskap, næringsforeninger, næringsforum og lignende har flere steder rundt om i landet.

Det var grunn til å tro at det hvert år ble «sløst» store ressurser på dobbeltarbeid og parallellkommunikasjon innenfor Inderøys næringsliv.

Derfor ønsket vi et næringsforum som skulle:

  • være et nyttig verktøy for Inderøys næringsliv,
  • hjelpe til med vekst og nyetablering til alles beste i Inderøy, og
  • jobbe aktivt for at Inderøy blir langt mer kjent som besøks- og etablererkommune.

Prosess fra 2017

I 2017 bevilget Inderøy kommune, Innovasjon Norge, Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei penger til en prosjektstilling i Den Gyldne Omvei SA.

Stillingen skulle i all hovedsak jobbe med intern utvikling i Den Gyldne Omvei, men det var også et ekstra krav som kom med støtten fra Inderøy kommune og Inderøy Næringsforening:

Jobb med utvikling og samsnakk mellom alt næringsliv i Inderøy, også!

Utover høsten 2017 ble det klart at flere av næringslivsområdene i Inderøy hadde stor nytte av å samkjøre produksjon, søknadsekspertise, FOU-prosjekter med mer.

Tanken om et Inderøy Utvikling med heltidsansatte ble derfor igjen stablet på bena.

Inderøy Utvikling nærmer seg realisering

I april 2018 ble det satt ned et interrimsstyre for Inderøy Utvikling. Stifteren var Inderøy Næringsforening. Interrimsstyret ansatte i mai en prosjektleder med oppstart 1. august.

Prosjektlederen ble finansiert gjennom støtte som Inderøy kommune ga Inderøy Næringsforening, og prosjektperioden var frem til 1.1.2019.

Et halvår senere ble næringsforumet registrert i Brønnøysundregistrene som et samvirkeforetak.

Målet er en organisasjon med

  • god medlemsandel blant Inderøys bedrifter,
  • nok finansiering til å holde to årsverk og
  • to ansatte som vil «betale seg» og være pådrivere for et enda bedre og enda mer næringsrikt Inderøy!

Digital synlighet

For Inderøy Utvikling er kompetanseheving gjennom kurs, nettverksbygging gjennom medlemsmøter, frokostmøter og på andre arenaer svært viktig.

I tillegg er vi opptatt av digital synlighet. Å vise fram for omverdenen alt hva Inderøy kommune har å by på av jobbmuligheter, ledige næringslokaler og etableringsmuligheter er en kjernesak for oss.

Vi er også stolte av å vise fram medlemsbedriftene våre. De er navet i næringsforumet – eller gullet, om du vil.