Arenaen for næringslivet i Inderøy kommune

Inderøy Utvikling  er et næringsforum, der alle bedrifter registrert i Inderøy kommune eller med aktivitet her kan bli medlemmer.

Næringsforumet kom i stedet for Inderøy Næringsforening, som ble nedlagt i 2019.

Inderøy Utvikling er organisert som et samvirkeforetak, og eies av medlemsbedriftene. I tillegg er Inderøy kommune med som en solid bidragsyter.

Kompetanseheving gjennom kurs og nettverksbygging gjennom medlemsmøter, frokostmøter og på andre arenaer er sentrale oppgaver for Inderøy Utvikling.

I tillegg er vi opptatt av digital synlighet. Å vise fram for omverdenen alt hva Inderøy kommune har å by på av jobbmuligheter, ledige næringslokaler og etableringsmuligheter er en kjernesak for oss.

Vi er også stolte av å vise fram medlemsbedriftene våre. De er navet i næringsforumet – eller gullet, om du vil.

Våre folk

Per Reidar Næss

Styreleder

John Martin Austad

Styremedlem (Gran & Ekran AS)

Anne Kathrine Oxaal

Styremedlem (Vidu AS)

Frode Sakshaug

Styremedlem (Øyna Parken AS)

Kjerstin Heggdal Grimstad

Styremedlem (Maurtuva Vekstgård AS)

Knut Arne Aasan

Varamedlem (Linka AS)

Arve Stenstad

Varamedlem (Norlog AS)