Priser og hva du får som medlem i Inderøy Utvikling

Alle bedrifter som er registrert i Inderøy kommune eller har aktivitet her kan bli medlem i Inderøy Utvikling (IU).

IU er et næringsforum som arbeider for medlemsbedriftene generelt og for næringsutvikling i hele Inderøy kommune generelt.

IU er organisert som et samvirkeforetak, og eies av medlemsbedriftene. Inderøy kommune bidrar med driftstilskudd de første årene.

Her er hele prislista, og innmeldingsskjema nederst:

Medlemskap

Andelsinnskudd (engangs): 1000 kroner.

NB! Ingen serviceavgift for resten av 2019 hvis du blir medlem nå på tampen av året. Kun engangs andelsinnskudd.

Serviceavgift (årlig)

Alle priser er ekskl. mva.

 • 0-2 årsverk: 2000 kroner
 • 3. – 15. årsverk: 1000 kroner i tillegg per årsverk
 • 16. årsverk og oppover: 500 kroner i tillegg per årsverk

NB! Maksimal serviceavgift er 29 000 kroner.

Eksempler på årlig serviceavgift

 • 2 årsverk: 2000 kroner.
 • 4 årsverk: 4000 kroner.
 • 17 årsverk: 16 000 kroner.
 • 30 årsverk: 22 500 kroner.

Inkludert i serviceavgifta

 • Frokostmøter med ulike tema.
 • Profilering av bedriften på IUs nettsider.
 • Profilering av ledige stillinger i bedriften via IUs nettsider.
 • Halv pris på tjenester og kurs (se nedenfor).
 • Tilgang til innloggingsområde med ekstra fordeler på IUs nettsider.
 • Tre bransjeråd du kan være med i, etter hva som passer best.

Tjenester

 • Timepris ordinær: 1200 kroner/time
 • Timepris medlemmer: 600 kroner/time

Vi selger tjenester så langt vi har kapasitet.

Fysiske kurs (fritatt for mva)

 • Kortkurs (09:00-11:30) ikke-medlemmer: 1800 kroner
 • Kortkurs medlemmer: 900 kroner

Se oversikten over kurs og aktiviteter.

 • Skreddersydde kortkurs for bedrifter (09-11:30): 24 000 kroner
 • Skreddersydde kortkurs for medlemsbedrifter: 12 000 kroner

Direktesendte nettkurs (fritatt for mva)

Kommer, men også her blir det halv pris for medlemmer.


Bli medlem her:

Fyll ut feltene og send innmeldinga: