Arkiver: Jobbannonser

fredag 24. mars 2023

Rådgiver reindrift

Om stillingen Avdeling for næring, kultur og helse ledes av avdelingsdirektør og består av to seksjoner som ledes av seksjonssjefer. Seksjonen har 10 medarbeidere som har ansvar for å utvikle og følge opp Sametingets politikk for å skape arbeidsplasser og sikre sysselsetting og bosetting i samiske områder. Seksjonen har ansvar for å forvalte Sametingets virkemidler […]
fredag 24. mars 2023

Vi søker dyktige intervjuere på kollektivtransporten i Trøndelag

Alle våre ansatte vil få full opplæring innen intervjuteknikk og bransjeledende innsamling av data. Jobben innebærer å gjennomføre ombordundersøkelser på kollektivtransporten i Trøndelag. Jobben gjennomføres på nettbrett eller ved å legge inn mobil nummeret til respondenten, slik at de får undersøkelsen direkte på mobilen. Undersøkelsen foretas rundt om i hele Trøndelag, men du jobber kun […]
fredag 24. mars 2023

Lærlinger i fagene barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider

Arbeidsoppgaver Sørsamisk annonsetekst Lïerehtæjjah Gaskoeh mïetsken raejeste Snåasen tjïelte 2 lïerehtimmiesijjieh åtna. Sjyöhtehke faagh leah maana- jïh noerebarkije jïh healsoefaagebarkije. Vielie bïevnesh learoesijjiej bïjre åadtjoeh daesnie, Inga Engum Skavlan tell 99594178.   Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne.  Dah mah joe leah ohtsemem learoesijjien bïjre seedteme jaapan 2023, eah daarpesjh orre ohtsemem seedtedh.  Ohtsememierie 30.03.23   Kvalifikasjoner […]
fredag 24. mars 2023

Ledig stilling som ettårig prosjektmedarbeider, «Historienes Trøndelag»

Museene i Sør-Trøndelag, Museene Arven, Museet Midt, NTNU Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte, og Trøndelag Reiseliv fikk i 2023 bevilget midler til samarbeidsprosjektet <<Historienes Trøndelag>>. Prosjektet har som mål å løfte Trøndelag som kulturhistorisk opplevelsesregion i årene fram mot nasjonaljubileet i 2030 . Dette skal både bidra til å styrke lokal kultur- og historiekompetanse og engasjement blant […]
fredag 24. mars 2023

Elektriker

Hos oss i Elpros har vi siden starten hatt jevn og god ordretilgang, og vi ønsker nå en ekstra serviceelektriker med rikelig erfaring med på laget. Vi er et relativt ungt firma med få ansatte, og som ansatt hos oss vil du få en viktig rolle i den videre utviklingen av selskapet. Bedriften verdsetter deg […]
fredag 24. mars 2023

Revmatolog

Hei – Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du å utøve din spesialitet som revmatolog på fast eller på rullerende engasjement? Vi utgjør en avdeling som gir revmatologisk tilbud i Helse Nord-Trøndelag. Avdelingen har et pasientgrunnlag på ca. 140 000 fra hele den nordlige delen av Trøndelag.  […]
fredag 24. mars 2023

Fastlege Frosta legekontor

Frosta kommune er en kommune i Trøndelag fylke med i overkant av 2600 innbyggere. Frosta ligger i pendleravstand fra Trondheim, Steinkjer, Stjørdal og Levanger. Kommunen er kjent som Trondheims kjøkkenhage med vakkert kulturlandskap og nærhet til sjø og skog. Frosta kommune har ledig fastlegehjemmel med gode inntjeningsmuligheter. Fastlegehjemmelen er lokalisert ved Frosta legekontor med totalt […]
fredag 24. mars 2023

Tilkallingsvikarer barnehage

Levanger har ni kommunale barnehager lokalisert som har behov for flere tillitsvekkende og trygge tilkallingsvikarer som kan bistå ved fravær i personalgruppa. Søknad kan legges inn fortløpende gjennom hele barnehageåret og vil gjelde alle kommunale barnehager. Dersom du ønsker å reservere deg fra noen barnehager kan du skrive det i søknadsteksten. Den enkelte barnehage tar […]
fredag 24. mars 2023

Førstekonsulent/ seniorkonsulent

Om stillingen Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent / seniorkonsulent. Stillingen har kontorsted Levanger eller Steinkjer. Vi søker etter en person som ønsker å bidra både sosialt og faglig i et arbeidsmiljø med fokus på utvikling og bruk av digitale verktøy og løsninger. Vi […]
fredag 24. mars 2023

Kunne du tenkt deg å vært min assistent?

Medvind Assistanse er i vekst, og nå søker vi etter assistenter til en kreativ, aktiv og omgjengelig gutt på 10år. Vi søker både etter fast og tilkalling. Den faste stillingen utgjør en 59% stilling, men det vil i perioder være muligheter for å jobbe mere enn dette. Så hvem er jeg? Jeg er en gutt […]
fredag 24. mars 2023

Sommervikarer

Sommervikar i Studentinord Bolig- og eiendomsavdelingen i Studentinord søker etter ansvarsbevisste og pålitelige sommervikarer i perioden medio juni til medio august. Gjennom en sommerjobb hos oss vil du få muligheten til å tilegne deg praktiske kunnskaper gjennom spennende oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø. Sommervikarer hos oss vil jobbe med varierte oppgaver innen renhold og vedlikehold. […]
fredag 24. mars 2023

Førsteamanuensis i geografi – 2 stillinger

Om stillingene Fakultet for samfunnsvitenskap søker etter to faglig engasjerte kollega innen fagfeltet geografi som ønsker å bidra til å videreutvikle et faglig miljø innen geografi. Stillingene er knyttet til faggruppen Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunssikkerhet (MINS) som primært underviser geografi  innenfor rammen av årsstudium i geografi, bachelorstudium i geografi og samfunnsplanlegging og masterstudium i […]
fredag 24. mars 2023

Vikarer – lærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter

Vi har fortløpende behov for tilkallingsvikarer, både lærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter forøvrig.  Levangerskolen (grunnskolene i Levanger kommune) har 8 skoler, hvorav Skogn barne- og ungdomsskole med nærmere 500 elever er en av dem. Levangerskolen legger vekt på at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å […]
fredag 24. mars 2023

Vi søker salgskonsulent i Levanger og omegn

Generelt om stillingen: Som Salgskonsulent hos oss i Raven Media og Det Norske Bransjemagasinet er arbeidsdagen variert, fleksibel og ikke minst spennende! Dette er en utadrettet stilling, hvor man fungerer som oppsøkende markedsrådgiver for daglig ledere og markedssjefer i bedrifter. Arbeidsoppgavene varierer fra å booke møter på telefon, intervjue spennende bedriftsledere og selge inn gode […]
fredag 24. mars 2023

Vi søker sommervikarer! 

Om alle stillingene Ønsker du et innblikk i en spennende bransje og vil jobbe praktisk med avfallssortering og -behandling, kundeveiledning eller salg? Vi søker sommervikarer som: renovatører servicemedarbeidere butikkmedarbeidere Du kan søke på én eller flere av stillingene samtidig ved å krysse av i søknadsskjemaet. For alle stillingene er det viktig at du er serviceinnstilt […]
fredag 24. mars 2023

Vil du bli lærling i HNT? 

Er du en av våre nye lærlinger? I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper rundt deg. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver.  Vi skal nå ta inn nye lærlinger […]
fredag 24. mars 2023

Tilkallingsvikarer

Utlysningen gjelder vikarer for våre 12 faste turnusansatte. Trønderhallen er åpen fra morgen til kveld 360 dager i året, og det kreves bemanning både i basseng, idrettshall, cafe, kiosk og resepsjon.Alle medarbeidere er serviceverter, og har forskjellige funksjoner ut fra hvor de jobber. Det er 18 års aldersgrense for å jobbe i Trønderhallen. Søkere vil bli […]
fredag 24. mars 2023

Psykolog

Ønsker du å jobbe med Familieterapeutisk tilnærming til barn og unges psykiske vansker? Løp og Søk! Ved Sped- og småbarnteamet, BUP Levanger er det ledig 100% vikariat som psykolog! Sped- og småbarnteamet hører til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) som gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med […]
fredag 24. mars 2023

Psykolog/psykologspesialist

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie, og har kontorsteder ved sykehuset Levanger og sykehuset Namsos, med felles ledelse. Målgruppen er barn og unge, 0 – 18 år, med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, med behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det […]
fredag 24. mars 2023

Lege i spesialisering – Pediatri

Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser en fast stilling som lege i spesialisering innen pediatri /LIS3 Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.Levanger kommune […]
fredag 24. mars 2023

Lærervikariater 

Frol barneskole har behov for lærere i kortere og lengre vikariater, både på heltid og deltid framover.  VI har også behov for tilkallingsvikarer, dvs vikarer som stiller opp på kort varsel. Frol barneskole har vel 500 elever og 90 ansatte.  VI har en spesialpedagogisk avdeling for hele kommunen, og er også mottaksskole for minoritetsspråklige elever. […]
fredag 24. mars 2023

Stipendiat i bærekraftig samfunnsutvikling (inntil 5 stillinger)

Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig inntil 5 stillinger som stipendiat innen bærekraftig samfunnsutvikling. Stipendiatstillingene er enten 3-årig uten arbeidsplikt eller 4-årig med 25 %  plikt arbeid. Stillingene er knyttet til Ph.d.-programmet i sosiologi. I denne utlysningen inviterer vi søkere til å skrive prosjektskisser som tematiserer bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft er et begrep som […]
fredag 24. mars 2023

Senior IT-konsulent

Er du en pådriver, og har du evnen til å se muligheter og forbedringsområder? Trives du i tillegg med utfordrende tekniske oppgaver samt testing? Da er kanskje du den vi leter etter. I avdeling Forvaltning, seksjon Klinisk støtte, jobber vi tett med de øvrige avdelingene i Hemit, helseforetakene og leverandører for å videreutvikle tjenester og […]
fredag 24. mars 2023

Universitetslektor i akuttmedisin og prehospitale tjenester

Om stillingen  Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig fast 100% stilling som universitetslektor med spesialisering innen akuttmedisin og prehospitale tjenester, med kontorsted i Bodø, Levanger eller Namsos. Stillingen er tilknyttet bachelor i paramedisin, med studenter i Bodø og Namsos. Søker forventes å kunne forsterke fakultetets fagområde innen paramedisin og akuttmedisin. […]
fredag 24. mars 2023

Transportkoordinator

Har du lyst på en spennende jobb som gir deg utfordringer? Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag HF består av Ambulansetjenesten, AMK Nord-Trøndelag og Pasientreiser. Avdeling Pasientreiser har ansvaret for å styre og koordinere den rekvisisjonsbaserte pasienttransporten i Helse Nord-Trøndelag HF sitt hospitale opptaksområde. Det saksbehandles etter lov og forskrift, og det benyttes kompliserte IKT-systemer […]
fredag 24. mars 2023

Miljøassistent

Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost, som tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, men også for pasienter som har behov for en lukket enhet i deler av behandlingsperioden. Målet med innleggelsen er utredning, stabilisering, oppstart av behandling og eventuelt henvisning til annen behandlingsinstans. Behandlingen består i hovedsak […]
fredag 24. mars 2023

Lærling i salgsfaget

Elsker du å jobbe tett med andre, og motiveres du av å skape resultater i team? I Big Bite er vi like opptatt av menneskene på begge sidene av disken, og vi definerer oss selv som Superhelter for sultne folk i farta! Er du vår nye superhelt på Big Bite Levanger? Vi ønsker mangfold og variasjon […]
fredag 24. mars 2023

Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i spilldesign spillutvikling og spillprogrammering

Om stillingen: Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagmiljøet for medieteknologi; spill og opplevelsesteknologi. Vi søker primært etter en underviser/forsker med erfaring og ekspertise innen design, utvikling og programmering av dataspill. I tillegg til generell programmerings- og utviklingskompetanse på utviklingsplattformer som Unity3D og Unreal, […]
fredag 24. mars 2023

Miljøarbeider

Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost, som tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, men også for pasienter som har behov for en lukket enhet i deler av behandlingsperioden. Målet med innleggelsen er utredning, stabilisering, oppstart av behandling og eventuelt henvisning til annen behandlingsinstans. Behandlingen består i hovedsak […]