Publisert 15.09.2022

100% fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider

Vi søker etter helsefagarbeider i 100% stilling fra og med 01.11.22

Reinsholm Vest er en avdeling underlagt Bo- og Dagtilbudtjenesten i Verdal kommune. Vi er en hjemmetjeneste som yter praktisk bistand og helsehjelp til mennesker med ulike hjelpebehov. Vårt mål er at Reinsholm Vest skal være en attraktiv arbeidsplass med myndiggjorte medarbeidere, der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt. Hver enkelt tjenestemottaker skal få muligheten til å leve og bo selvstendig, samt ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Stillingen vil være til 1 tjenestemottaker med 24/7 bemanning.
Stillingen er i turnus, med jobb hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for tiltak og oppfølging av tjenestemottaker med 24/7 bemanning som mottar praktisk bistand og helsehjelp.
Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.

Kvalifikasjoner

Utdannet helsefagarbeider/hjelpepleier
Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
Kunnskap om lovverk for tjenesten

Erfaring med å jobbe i hjemmebaserte tjenester.

God kunnskap og erfaring i arbeid rundt mennesker med diagnosen CP (cerebral parese)

Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjonsevner
Evnen til å arbeide målrettet, strukturert, selvstendig og i team.

Du må være pålitelig, ha godt humør, være tålmodig, engasjert, like å ta initiativ og innehar evnen til å se muligheter og ikke hindringer.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen til spennende arbeidsoppgaver i Verdal kommune
* Vi tilbyr tett og godt samarbeid med lojale kolleger og et godt arbeidsmiljø
* Vi tilbyr gode opplærings- og utviklingsmuligheter.
* Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
* Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Lillian Aksberg Rye, Avdelingsleder, 99354447

Arbeidssted

Kassefabrikkvegen 3
7650 VERDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4564680211
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.09.2022

Søknad

Søknadsfrist: 28.09.2022

Om stillingen

Stillingstittel: 100% fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Prost Brants veg bofellesskap og hjemmetjenesten Reinsholm Vest

Adresse: Kassefabrikkvegen 3 VERDAL

Hjemmeside:

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.