Publisert 16.03.2023

Advokatfullmektig

Kommuneadvokatens kontor yter juridiske tjenester til Levanger og Verdal kommune. Kontoret består for tiden av tre fast ansatte advokater.

Advokatene prosederer kommunens rettssaker og bistår kommunens administrative og politiske ledelse, underliggende enheter/virksomhetsområder og kommunale foretak med juridisk rådgivning innenfor et bredt spekter av rettsområder. Advokatene har oppdrag både av privatrettslig og offentligrettslig karakter.

Arbeidsoppgaver

  • Juridisk rådgivning
  • Prosedyreoppdrag for barneverns- og helsenemnda
  • Prosedyreoppdrag for domstol
  • Deltakelse i intern opplæring av andre ansatte i kommunen

Prosedyre og rådgivning utøves på uavhengig faglig grunnlag og innenfor rammen av advokatetiske prinsipper. Advokatene i kontoret bidrar til å fremme rettssikkerhet, forebygge tvister og finne gode løsninger i kompliserte saker. 

Kvalifikasjoner

  • Juridisk embetseksamen
  • Relevant praksis fortrinnsvis innenfor offentlig forvaltning
  • Kjennskap til offentlig forvaltning og det politiske styringssystemet vil kunne være en fordel.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, herunder om søkerne kan arbeide selvstendig, effektivt, under press, og samtidig har gode evner til å samarbeide og kommunisere med andre. Sammensetningen i kontoret vil bli tillagt avgjørende vekt. 

Det forutsettes at søkerne viser stor grad av bevissthet i rollen som offentlig ansatt advokat, både internt i organisasjonen og eksternt mot innbyggere og andre samarbeidspartnere. 

Vi tilbyr

En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.  Du får muligheten til å jobbe innenfor et bredt spekter av rettsområder med veiledning fra erfarne advokater. 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

Lønn etter avtale.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Svært gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Ingrid Juberg Moe, Kommuneadvokat, 95151146, ingrid.juberg.moe@levanger.kommune.no

Arbeidssted

Håkon Den Godes gt 30
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Referansenr.: 4636203261
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Startdato: 01.05.2023
Sluttdato: 31.12.2024
Søknadsfrist: 16.04.2023

Søknad

Søknadsfrist: 16.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Advokatfullmektig

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Innherred kommunesamarbeid

Adresse: Håkon Den Godes gt 30 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Kemner---IKT---Innkjop---Kommuneadvokater/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.