Publisert 06.07.2020

Antikvar/ Arkitekt med kulturminnekompetanse

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle blir stadig viktigere og knytter seg særlig til arbeidet med klimatilpassing, by- og stedsutvikling og folkehelse. Kunnskapsbasert forvaltning av Trøndelags kulturarv er avgjørende for å oppnå resultater på disse områdene innenfor vårt fagområde.

I forbindelse med foreldrepermisjon søker vi etter en vikar på Seksjon Kulturminner, for å jobbe med bygningsvern i faggruppe nyere tids kulturminner.

Du vil få ansvar for oppgaver knyttet til istandsetting av freda bygninger og saksbehandling etter både kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Du må gjerne bidra til å styrke arbeidet vårt knyttet til bruk av kulturminner som ressurs for god og bærekraftig by- og stedsutvikling.

Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått ansvar for en rekke nye oppgaver. Dette fører til stor utvikling av fagområdet og seksjonen. Du vil jobbe i et arbeidsmiljø med flere dyktige og erfarne kolleger, og vil være med på å utvikle miljøet både faglig og sosialt.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og oppfølging av istandsettingsarbeid på freda bygg og anlegg
 • Kulturminnefaglige uttalelser i plan- og byggesaker
 • Rådgivning overfor kommuner og tiltakshavere

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor arkitektur, bygningsvern eller annen relevant utdanning.
 • Kompetanse og erfaring med tradisjonell byggeskikk, materialkunnskap og håndverkstradisjoner er en fordel
 • Erfaring i arbeidsfeltet fra privat eller offentlig sektor
 • Kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig norsk
 • Prosjektleder- eller ledererfaring er en fordel

Personlige egenskaper

 • Må like å jobbe i team
 • Løsningsorientert
 • Evne til å være en god veileder, gode egenskaper i dialog med andre
 • Faglig initiativrik, ansvarsbevisst og selvstendig

Vi tilbyr

 • Faggruppe med dyktige medarbeidere
 • Et fagområde under utvikling
 • Kontorplass i Steinkjer

Kontaktinformasjon

Anne Bjørg Evensen Svestad, konst. seksjonsleder, 74175141, annesve@trondelagfylke.no

Arbeidssted

Seilmakergata 2
7725 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag fylkeskommune

Referansenr.:4260057430
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 15.10.2020
Søknadsfrist: 24.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 24.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Antikvar/ Arkitekt med kulturminnekompetanse

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Kulturminner, administrasjon (414001), Trøndelag fylkeskommune

Adresse: Seilmakergata 2 STEINKJER

Hjemmeside:

Vår visjon er « Vi skaper historie ». Vi lever etter verdiene : Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.