Publisert 09.07.2021

Assisterende fagsjef

Org. nr: – Stillingsident: 4411982079 Presentasjon av stillingen:
Assisterende fagsjef inngår i fagavdelingen i direktørens stab og rapporterer direkte til fagsjef i HNT HF. Fagsjef er administrerende direktørs nærmeste rådgiver på det medisinskfaglige området og leder fagavdelingen i direktørens stab. Fagavdelingen møter på vegne av HNT i en rekke regionale fora og prosjekter, samarbeider tett med klinikkene og andre stabsenheter i HNT HF, andre helseforetak i regionen og kommunene i helseforetakets nedslagsfelt.
Stillingen er sykehusovergripende, og arbeid på begge sykehus må påregnes. Stillingen kan etter avtale kombineres med andre oppgaver eller klinisk aktivitet Stillingen er midlertidig i en periode med konstituering i fagsjef-rollen i HNT HF

Arbeidsoppgaver

Bistå fagsjef i arbeidet med blant annet strategi og planarbeid, faglige råd og utredninger, samhandling med kommuner og fastleger, forbedringsarbeid og videreutvikling og drift av fagavdelingen.
Saksbehendling av klage/ tilsynssaker og saker som krever medisinsk faglig kompetanse.
Overordnet smittevernlegefunksjon for foretaket, med ansvar for smittevernarbeidet sammen med smittevernkoordinator og smittevernrådgiver
Samhandlingsoppgaver i samarbeid med seksjon for samhandling og kommunikasjon
Arbeid knyttet til implementering av Helseplattformen

Delta i beredskapsarbeid i samarbeid med beredskapssjef
Arbeid med prosjekt og utviklingsoppgaver knyttet til avdelingens ansvarsområder
Riktig legemiddelbehandling i samarbeid med farmasøyt i avdelingen
Undervisningsoppgaver knyttet til avdelingens ansvarsområder
Oppgaver knyttet til HNTs arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid, utvikling av standardiserte pasientforløp, samt standardiseringsarbeid
Stedfortreder for fagsjef
Andre oppgaver på oppdrag fra fagsjef og administrerende direktør

Arbeidsoppgaver / ansvar kan tilpasses kompetanse og interesse

Kvalifikasjoner

Medisinsk embetseksamen, fortrinnsvis godkjent legespesialist
Bred erfaring fra klinisk arbeid og/ eller forskning innen helsesektoren
Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
Ønskelig med ledererfaring
Ønskelig med erfaring fra administrativt arbeid som for eksempel prosjektarbeid, prosjektledelse
Ønskelig med dokumentert erfaring fra forbedringsprosesser

Relevante kunnskaper om helselovgivning, kvalitetsarbeid, forsknings- og utviklingsarbeid, beredskapsarbeid, samhandling og offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

Gode evner til å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold både internt i organisasjonen og overfor eksterne samarbeidspartnere
Utadvendt og proaktiv
Strukturert og analytisk
Selvstendig og handlekraftig
Du har ambisjoner om å videreutvikle og forbedre pasientbehandlingen

Ved ansettelsen vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

Muligheter for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjonsordninger i KLP, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Contacts

Svenn Morten Iversen, Konstituert fagsjef, 91647105

Location

Kirkegata 2
7600 Levanger

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Helse Nord-Trøndelag HF

Reference number:4411982079
Percentage of full-time: 100%
Fast
Application deadline: 12.12.2021

Søknad

Søknadsfrist: 12.12.2021

Om stillingen

Stillingstittel: Assisterende fagsjef

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse Nord-Trøndelag HF

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no