Publisert 30.11.2021

Autorisert Sykepleier

Org. nr: – Stillingsident: 4456152542 Presentasjon av stillingen:

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og mye glede? Er du opptatt av fremtidens helsevesen? Da trenger vi din kunnskap og ditt pågangsmot.

Med H er en 15 sengs post der det gis medisinsk behandling og pleie til pasienter med sykdommer innen fagfeltene hematologi, infeksjon og gastroenterologi. Pasienter med påvist eller mistenkt Covid-19 blir behandlet på infeksjonsmedisinsk seksjon.
Det er innført årsturnus i posten.
Denne stillingen er på hematologisk/ infeksjonsmedisinsk seksjon som har 87 senger.

Medisinsk avdeling ser en utvikling som gjør at vi i høyere grad etterspør ansatte med evne til fleksibilitet og mobilisering etter arbeidsoppgaver. Dette betyr at det er vesentlig at du har en offensiv innstilling til å sette deg inn i nye ting, og være fleksibel til å også jobbe på andre seksjoner i avdelingen om den daglige driftssituasjonen tilsier dette.
Dersom stillingen blir besatt av internsøker kan annen stilling bli ledig, og arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse det i søknaden.

Arbeidsoppgaver

Som sykepleier på hematologisk seksjon har du ansvar for å dekke pasientens grunnleggende behov under klinisk forverring av kroniske og akutte tilstander, foreta kliniske observasjoner og administrere medisinsk behandling.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Ønskelig med erfaring fra hematologi/ infeksjonsmedisin

Personlige egenskaper

 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
 • Ha motivasjon og interesse for gastroenterologi
 • Ha god evne til etisk refleksjon rundt pasientbehandling og sin egen rolle som sykepleier
 • Ha høy evne og være godt rustet til å takle stress og jobbe i en uforutsigbar arbeidshverdag
 • Ha høy evne til ydmykhet og være løsningsorientert
 • Fleksibilitet, må være forbered t på å jobbe på andre seksjoner når situasjonen tilsier det

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlem i pensjonsordning
 • Gruppelivs og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Kari Auran Sjølyst, Avdelingssykepleier Med. H, 74098044

Arbeidssted

kirkegata 2
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4456152542
Stillingsprosent: 85%
Vikariat
Sluttdato: 01.01.2023
Søknadsfrist: 12.12.2021

Søknad

Søknadsfrist: 12.12.2021

Om stillingen

Stillingstittel: Autorisert Sykepleier

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Med avd. H, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Adresse: kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no